Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

 

ОРИГИНАЛНИ МАРАТОНКИ

    ОРИГИНАЛНИ МАРАТОНКИ

Наши партньори:

Майстори за вашият дом

https://remontibg.eu/

Счетоводни услуги

https://www.balancebg.com/

Счетоводни услуги в София

 
 
Изграждане на уеб сайтове
и SEO оптимизация
 
 
 
Намери работа в тази платформа
 
Пътна помощ за цяла България
 
Къща за гости Кристал в Триград
https://trigradkristal.com/
 
Виртуален асистент
 
 
Машинно пране на килими

https://www.citycleanbg.eu/

Домашно приготвени сапуни

https://daminaturals.eu/

Сватбен фотограф

Сватбен фотограф в София

Пътна помощ в София

Пътна помощ

Сити Дентал Студио Благоевград

https://www.citydentalstudio.com/

Възстановяване на ДДС от ЕС

https://www.dds-to.com/

 

ИЗПОЛЗВАЙ КОД: NAUCHENSVIAT
И ВЗЕМИ ОТСТЪПКА ОТ 30ЛВ.
Ученето на чужди езици вече е лесно

с езикова школа Бонита!

 

 

 

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Вашият виртуален асистент

   

Научи повече за това как можеш да получиш помощ онлайн

Кемпер под наем от София

кемпер под наем от София  - Кемпери под наем 

- Български език за чужденци,

                                                                         частни уроци по Български и математика

 

Испания

 

 

Площ 505 хил. км.2                    Население 45.5 млн.д.

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ, ГОЛЕМИНА

Испания заема по-голямата част от Пиринейския полуостров, Балеарските острови в Средиземно море и Канарските острови в Атлантическия океан. Дължината на морските й граници е 3144 км, а на сухоземните - 1700 км. На север граничи с Франция и Андора, на запад - с Португалия. Гибралтарският проток (широк 14.5 км) на юг я отделя от Африка (Мароко).
Особеностите на географското й положение са свързани от една страна с известна изолираност от останалите европейски страни, поради труднопроходимите Пиренеи, по чието било минава границата с Франция, но от друга има широк излаз към океана и Средиземно море, което пък улеснява контактите по вода за сметка на ограниченията по суша.
Официална валута - евро. Името Еспаня на страната произлиза от римското название Хиспания.

ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ

РЕЛЕФ. По площ Испания е на II-ро м. в ЕС след Франция и на Ill-то в Европа. Тя е планинска страна, почти 90% от територията й е заета от планини и плата. По средна надморска височина отстъпва само на Швейцария. На север край Бискайския залив се простират Кантабрийските планини, на североизток - Пиринеите (най-висок връх - Пик д'Ането - 3404), на изток се издигат Иберийските и Каталонските планини, а на юг - Андалезките, съставна част от които е планината Сиера Невада с най-висок връх за страната Муласен 3478м. Между планинските вериги се простира най-обширната платовидна област в Европа - Месета. В превод името й означава „маса". Типичната пустинна част от платото е наречена „Испанска Сахара". Кастилските Кордилери разделят платото на две части.
Низините заемат крайбрежните перифирни части на страната, най-обширна е Андалузсата, отводнявана от р. Гуадалкивир, която е главната житница на страната. В тесните крайбрежни низини - Валенсийска и Мурсийска се отглеждат цитруси. Другата по-голяма низина е Арагонската , отводнявана от р. Ебро.
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ. Испания е много богата на полезни изкопаеми. В Кантабрийските планини се добиват висококачествени железни руди, в Сиера Морена са открити залежи на живак, по-ограничени са запасите от оловно-цинкови руди, волфрам, сребро, антимон. Уранови залежи има в района на Саламанка и Кордова. Запасите на черни въглища (2.5 млрд. т) в Кантабрийските планини и на кафяви въглища в Иберийските планини (Утриляс) са недостатъчни. По долината на р. Ебро са разкрити ограничени запаси на нефт и природен газ. Големи са залежите на калиеви и каменни соли в Арагонската низина. Испания е богата на строителни материали - гипс, мрамор, базалт. В страната има много минерални извори.
КЛИМАТ. Голяма част от територията на Испания е разположена в областта на субтропичния средиземноморски климат - с горещо лято и мека влажна зима в южните и югоизточните крайбрежия. Най-влажна е зимата в Андалусия. Северните и северозападните части попадат в областта с океански климат с малки температурни амплитуди и годишни валежи от 1000-1200 мм. Това е т.нар. "Валежна Испания". Вътрешните области и особено платото Месета имат сух субтропичен климат. Валежите намаляват от 500 мм на север на 300-400 мм на юг, където е най-сухата част на страната. За Месетата се казва, че три месеца е в плен на студа и девет месеца - на ада. В тази "Испанска Сахара" има нужда от изкуствено напояване.
ВОДИ. Под влияние на климатичните условия и на геоморфоложките особености (просторни платовидни области и периферно разположени планини) Испания има няколко добре развити речни системи, многобройни реки с непостоянен режим и твърде малко езера. Хидроенергийният потенциал на реките е 16.5 млн. кВт. Особено големи са хидроенергоресурсите на Северна Испания. По-големите реки са Тахо (1010 км), Гуадиана (820 км), Гуадалкивир (560 км), Дуеро (780 км) и Ебро (928 км). Останалите реки са по-къси. Единствената плавателна река е Гуадалкивир (до Севиля). -Ебро се нарича Арагонски Нил. Поливните площи се наричатхоерти.
ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТНИ. Преобладават канелени и жълтоземни почви. В планински условия са разпространени кафявите горски почви, а при наличието на варовикови скали -карбонатните и типичната тера-роса. В сухите области на Испанска Месета има солени почви, а в речните долини и крайбрежните низини - алувиално-блатни.
Испания има най-богата флора в Европа - над 8 хил. растителни вида. В Пиренеите растат 3000 ендемита. Преобладава субтропичната вечнозелена твърдолистна растителност. Особено ценни са растенията, намиращи приложение във фармацефтичната промишленост, в козметиката и като подправки в кулинарията. Такива са тамян, розмарин, лаванда, лавър (дафиново дърво), олеандър и др. Най-разпространени горски видове са бук, дъб, кестен, бреза, явор, алое, евкалипти и маквиси. Отлично виреят маслината, цитрусите, корковият дъб, тревата алфа (еспарто) - основна суровина за производство на хартия, захарната тръстика. В околностите на гр. Елче единствено в Европа виреят финикови палми. Техният брой е 300 хил. Горите обхващат само 10% от територията на страната.
В северните планински области са разпространени средноевропейските животински видове, а на юг - средиземноморски и северноафрикански видове, като диви кози и леопардов рис. На полуостров Гибралтар единствено в Европа живеят маймуни.
В страната има 9 национални парка и 19 природни територии с национално значение. В пещерите Алтамира и Ла Гарма има рисунки на първобитни хора от преди 16 000 години.

НАСЕЛЕНИЕ

Населението на Испания е 45.5 млн. души. Тя е многонационална държава. Испанците съставляват 74% от населението. Сред малцинствените групи най-многобройни са каталонците (около 7 млн. души -17%), галисийците (около 3 млн. души - 7%) и баските (1 млн. души - 2%), потомци на древните ибери.
Официален език е испанският (кастилски). От 1975 г. е узаконено използването на каталонски, баски, галисийски и др. регионални езици, на които говорят около 1/3 от жителите на страната. Испанците принадлежат към романската (латинска) езикова група. Испанският език е официален за почти всички страни в Латинска Америка (с изключение на Бразилия и Хаити). Католици са 99% от жителите на Испания.
Естественият прираст на населението е 2 %о (раждаемост 11%о и смъртност 9%о), детската смъртност е 3.6 %о. Възрастовата структура показва все още благоприяни съотношения между групите: 0 - 14 г. са 15%от населението в страната, от 15 до 64 години - 69%, и над 65 г. -16%. Средната продължителност на живота за жените е 84 г, а за мъжете - 77 години.
За страната е характерна емиграция на населението, започнала още в епохата на Великите географски открития. До Втората световна война изселванията са насочени към страните от Латинска Америка, а след това - към Западна Европа и особено към Франция, Германия, Швейцария. Зад граница живеят над 2.7 млн. испанци, в т.ч. в Западна Европа около 1 млн. души, в Северна и Южна Америка -1.7 млн. души. Понастоящем преобладава сезонната миграция на работещи във Франция и Швейцария. Ясно изразени са вътрешномиграционните процеси от Месета към низините и столицата Мадрид.
Средната гъстота в страната е 86 д/кв. км, но разпределението на населението е неравномерно. В крайбрежните средиземноморски низини и в гъсто заселените промишлени райони на Каталония и Бискайското крайбрежие гъстотата е 200 д/кв. км.
Делът на градското население е 76%. С население над 1 млн. души са градовете Мадрид и Барселона. Особено изразена е полицентричната агломерация на Барселона (3.5 млн. жители), включваща Бадалона, Сабадел, Тарраса, Оспиталет и др.
Делът на заетите в селското стопанство е 7.0%, в промишлеността е 29%, в сферата на услугите -64%.

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Много векове маврите владеят Иберийския полуостров и оставят ярък отпечатък на културата, архитектурата, топонимията и бита на испанците.
Началото на испанската държава се полага с обединяването на Кастилското и Арагонското кралство през 1479 г. Страната изживява кръвопролитна гражданска война (1936-1939 г), след която фашистката фаланга начело с генерал Франко установява военна диктатура. След смъртта му (октомври 1975 г.) престолът е зает от крал Хуан Карлос I Бурбон. Страната е конституционна монархия. Законодателно-съвещателен орган е двупалатен парламент (кортеси), състоящ се от конгрес на депутатите и сенат. Изпълнителната власт се осъществява от Съвет на министрите.
В административно отношение Испания седели на 49 провинции. През 1987 г. завърши процесът на преобразуване на централизираната държава в държава, състояща се от'17 автономни (бивши исторически) области (комундадес аутономас) със свое правителство и парламент: Каталония, Баския, Галисия, Андалусия, Валенсия, Естремадура, Канарски острови, Балеарски острови, Кастилия-Леон, Кастилия-ла-Манча, Астурия, Навара, Мурсия, Риоха, Арагон, Кантабрия и Мадрид (с права на автономна област). Под управлението на Испания са районите на градовете Сеута и Мелиля на Мароканското африканско средиземноморско крайбрежие и прилежащите му острови Валес-де-ла-Гомера, Алусемас и Чафаринас. От 1982 г. Испания е член на НАТО, а от 1986 г. - на ЕС.

СТОПАНСТВО

Испания е средно развита индустриално-аграрна страна, която в последните години показва високи темпове на икономически растеж. Развитието й след 1986г. се подпомага от ЕС и особено от неговата ОАП. Важен фактор в икономиката й е държавният сектор, контролиран от държавно-монополистическото обединение Институт за национална индустрия (ИНИ). Предприятията на ИНИ произвеждат 10% от общата промишлена продукция, 15% от електроенергията, 40% от стоманата, 61% от алуминия, 50% от автомобилите, 84% от корабите и т.н. Голям е делът на ИНИ във въгледобива, в жп транспорта и др. Напълно национализиран отрасъл в страната няма. Силни позиции в испанската икономика имат монополите на САЩ, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция и др. На тях принадлежат половината от машиностроителните и металургичните предприятия. Особено висок е делът на чуждите инвестиции в химическата промишленост.
БВП на страната я нарежда на 5-то м. в ЕС и на 13-то в света. По БВП/човек от населението страната е под средното ниво за ЕС, а безработицата е със стойности по-високи от средните в ЕС. Около Vz от безработните са на възраст до 28г. При формирането на БВП дела на добиващия сектор е 3.6%, на обработващия - 28.6%, а на услугите - 67.8%.
ДОБИВАЩ СЕКТОР В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО съществува голяма концентрация на поземлената собственост. Преобладават два типа стопанства: латифундии (в Андалусия, Естремадура, Ла-Манча) и нискостокови стопанства. Стопанисваната земя съставлява 70% от територията на Испания, в т.ч. 40% е обработваема земя. Водещ отрасъл е растениевъдството, което дава 60% от селскостопанската продукция. В експортна насоченост са: субтропичното овощарство, лозарството, зеленчукопроизводството, отглеждането на маслини - 3.7 млн. т. Испания е една от най-големите износителки на цитрусови плодове, които виреят предимно в низините на средиземноморското крайбрежие. Овощарството е застъпено по бискайското крайбрежие, а зеленчукопроизводството (домати, лук) - на Канарските острови и в провинциите Аликанте и Мурсия. Производството на домати е 4.5 млн. т. Страната е на първо място в Европа по добив на портокали (5.8 млн. т), кайсии, праскови, смокини, нарове, фурми от финикови палми, грозде (7 млн. т -трета след Италия и Франция), бадеми, орехи, лешници. Производството на цитрусови плодове е 4.9 млн. т (четвърто място). На Канарските острови се берат банани, рожкови. По производство на грозде - 5.9 млн. т, е трета в света.
От зърнените храни се отглеждат пшеница (3.8 млн. т), царевица (8 млн. т), ечемик (4.5 млн. т), бакла, нахут, фасул - в Кастилия, Арагон, Андалусия. Много силно е застъпено отглеждането на ориз (870 хил. т) - в заливните земи на р. Ебро и Гуадалкивир, фъстъци, дини, пъпеши. Заради многото оранжерии наричат Испания "Парникът на Европа".
От техническите култури най-разпространени са захарното цвекло (6.7 млн. т -десето място), памукът, слънчогледът, тютюнът, а по средиземноморското крайбрежие - захарната тръстика.
Животновъдството е слабо застъпено, с екстензивен характер. Броят на едрия рогат добитък е 6.4 млн. глави. В пасищата на "Суха Испания" се отглеждат овце (22.5 млн.) и кози (2.5 млн.). Развито е свиневъдството (24 млн.). Има над 1 млн. коне, мулета и магарета. Голямо внимание се отделя на отглеждането на бикове за корида.
Страната разполага с голям риболовен флот, който осигурява риба за пряка консумация и консервиране. Уловът възлиза на 1.2 млн. т. Най-важно рибарско пристанище е Естепона.
ОБРАБОТВАЩ СЕКТОР. ПРОМИШЛЕНОСТ. По производство на промишлена продукция на глава от населението Испания значително отстъпва на най-развитите страни. Тя изостава и в концентрацията на промишленото производство и в производителността на труда. Страната притежава достатъчна суровинна база и многобройна работна ръка за развитие на промишлеността. Над половината от продукцията се пада на отраслите на тежката промишленост, където определяща роля имат машиностроенето и химическата промишленост.
ЕНЕРГЕТИКА. Развитието на енергетиката се основава на вносен петрол и природен газ и в по-малка степен на собствени въглища и хидроенергоресурси. Само 10% от нуждите си задоволява със собствени суровини (добив на черни въглища 20.5 млн. т в Астурия - района на гр. Овиедо и на лигнит е 10 млн. т., на петрол е около 1 млн. т. в Арагонската низина). Недостигът се компенсира с внос от Северна Африка и Близкия Изток.
Произведената електроенергията (215 млрд. кВтч) се произвежда от ТЕЦ - 59%, като тези по крайбрежието работят с нефт и газ, а ТЕЦ с въглища - до суровинните райони, от ВЕЦ-13%, разположени в планинските земи, и от АЕЦ - 28%, разположени са повече във вътрешността на страната Естремадура, Каталония, Кастиля-Леон, Валенсия, Кастиля-Ла-Манча, за разлика от центровете на другите промишлени отрасли, гравитиращи към крайбрежията. АЕЦ работят със собствен уран, добиван в Сиера Морена.
МЕТАЛУРГИЯ. Черната металургия се развива с местна желязна руда и вносен кокс.
Формиран е Северният (по Бискайското крайбрежие) металургичен район с центрове Сан Себастиян, Билбао, Бермео, Хихон, Авилес. В Сатунто, по средиземноморското крайбрежие, се намира най -големият металургичен комбинат в страната (6 млн. т стомана год.). През 2004 г. са произведени 18 млн. т стомана, 5 млн. т чугун и 10 млн. т. прокат.
Цветната металургия е един от отраслите, с които Испания участва в международното разделение на труда. Държавата е между най-големите износители на цветни метали. Силно развити са производството на живак (второ място в света), на мед (322 хил. т) в Кордова, на олово (99 хил. т) в Линарес, на цинк (460 хил. т) в Сантандер и Картахена. Алуминиевата промишленост (Валядолид, Ла-Коруня, Авилес) работи с вносен глинозем от Ямайка и Гвинея. През 2004 г. са произведени 380 хил. т първичен алуминий.
МАШИНОСТРОЕНЕТО има най-голям дял в производството на обща промишлена продукция. Силно се развива транспортното машиностроене, особено автомобилостроенето, корабостроенето, електротехниката и в по-малка степен - общото машиностроене.
Автомобилната промишленост (Барселона, Билбао, Мадрид, Валенсия, Севиля, Кадис) работи по лиценз на чужди фирми - "Дженерал мотърс", "Рено", "Фолксваген", "Крайслер". Най-голямо е производството на СЕАТ по лиценз на италианския ФИАТ. През 2004 г. са пуснати в продажба над 3 млн.бр. автомобила - седмо място в света след САЩ, Япония, Германия, Китай, Франция и Южна Корея.
Над половината от корабострителната продукция се изнася. Големи корабостроителни заводи има в Барселона, Билбао, Картахена, Кадис, Валенсия, Хихон, Ел-Ферол.
Произвеждат се още локомотиви, мотоциклети, селскостопански машини (Сарагоса, Севиля, Кордова).
Износът на произведения на новите високи технологии възлиза на 10 млрд. долара.
ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТА по стойност на продукцията е непосредствено след машиностроенето. Развива се както със собствени суровини (калиеви и каменни соли, пирит), така и чрез внос на нефт, природен газ, фосфорити. Измежду химическите отрасли най-перспективна е нефтохимията, чиито центрове са предимно пристанищни (Тарагона, Барселона, Сантандер) и юлеми промишлени градове (Мадрид, Пуертоляно, Сарагоса, Кордова), разположени на трасетата на нефтопроводи.
Испания произвежда 42 млн. т цимент годишно. Наред с Япония е една от най-големите износителки на цимент в света.
Сред отраслите на леката промишленост най-голямо значение има текстилната. Главен център е Барселона. Стари и традиционни отрасли са кожарската и обувната промишленост, развити в Апиканте, Мадрид, Самора, Жерона и др.
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ има голямо експортно значение. Барселона, Мплага, Тарагона и Сарагоса са центрове на развита хранителна промишленост. Прочути са Испанските вина херес, малага, риоху, етиел, рекуню, Рибейро де Авиа морилес, монтиля, аликанте, Минсалиню. Шампански тип шумящи вина - Кова, се произвеждат в Каталония, а десертни в Андаалусия. Испания е третата по производство на вина страна в света, след Италия и Франция. - (очертани са 57 винени региона. Произвеждат се 35 мил. хектолитра вино от 11 маркови вида, както и други спиртни напитки. Вина се изнасят в 120 страни.
Оргата е млечно бяла напитка, която се прави с острица и бадемов екстрат. В Андалусия се прави ябълковото вино сидра, в Галисия - ракията урухо.
По добив на зехтин - 830 хил. т, Испания заема първо място в света. Производството на захар възлиза на 1.3 млн тона. Между видовете сирене най-известни са кастилското маченго и игабрийското тикон де Тревизо.
ОБСЛУЖВАЩ СЕКТОР. ТРАНСПОРТ. Най-голямо значение за външната търговия има морският транспорт, който осигурява над 90% от превозите. Тонажът на флота от 3.8 млн. бр. peг. т през 1990 г. е намалял на 1.1 млн. през 2004 г. Най-големи пристанища са Билбао, Барселона, Картахена, Пенсия и Тарагона. За вътрешните превози първостепенно значение има автомобилният транспорт, дължината на шосетата е 145 хил км. По тях се движат 14 млн. коли. Първата жп линия е построена а 1848 г. между Барселона и Матаро, с ширина между релсите 1668 мм, вместо 1445 мм. ржината на жп линиите е 16 хил. км, от които 7.4 хил. са електрифицирани. 1/3 от линиите са тесни, Тганапите са по-широки от линиите на другите европейски държави. Първата скоростна линия Ирид-Севиля е със стандартна ширина. Развит е и въздушният транспорт (авиокомпания врия"). В страната има 98 летища.
ТУРИЗЪМ. Испания - страната на китарите и кастанетите, на коридата и карнавалите -Привича много чуждестранни туристи - 64 млн. през 1997 г., които са донесли приходи от 22 млрд.
долара. През 1960 г. туристите в страната са били 6 млн., през 1990г. - 38 млн. През 2004 г.е посетена от 54 млн туристи - на второ място след Франция. За бедната в миналото Кастилия, за която се е казвало, че ражда само кантос и сантос - камъни и светии, сега се твърди, че носи значителни приходи в държавната хазна. Испания разполага със стари замъци и дворци, превърнати в хотели. В страната има 10 хил. национални паметника, 300 историко-архитектурни комплекса, 136 полета за голф, 128 морски курортни комплекса, между които Коста Брава, Коста Дорада, Коста Бланка, Коста Колида (Горещ бряг), Коста дел Сол (Слънчев бряг), Коста дел Асоар (бряг на портокаловия цвят) и много други, 928 балнеоложки центрове, 300 архитектурно-исторически комплекса. Много са названията, които респектират със славата си като курортите Бенидорм, Сагунто, Винарос, Сан Педро де Алкантара и разбира се Марбеля, т. нар. "кът от рая". Хотелите с три звезди са 1542, с пет звезди - 78 (най-много в Барселона, Малага и Мадрид) и т.н.
Не всички туристи разбират страстта на испанците към коридата - борбата с бикове - "фиеста брава" ("празник на смелостта"). В страната има 500 арени. В град Памплона става фестивалът Сан Фермин - карнавал и надбягване с бикове по улиците. За религиозния (поклоннически) туризъм допринася маршрутът до Сантяго де Компостела.
ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ. В износа на Испания преобладават промишлени изделия (34%) - автомобили, кораби, химически продукти, хартия, картон, обувки, електрооборудване; промишлени суровини - железни, медни, уранови руди, живак, волфрам; хранителни и селскостопански суровини - вино, цитруси, дървено масло. Внасят се промишлени стоки (62%), селскостопанска продукция (памук, зърнени храни), енергоресурси (нефт, природен газ, въглища). Вносът е 258 млрд. долара, а износът 182 млрд. долара.
Главни търговски партньори на Испания са страните от ЕС (особено Германия и Франция), САЩ, някои страни от Латинска Америка, Канада, държавите от Близкия изток, Русия.

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ

Испания седели на 7 икономически района: Ценрален, Северен, Арагона, Североизточен (Каталония), Източен (Левант), Южен (Андалусия) и Канарски острови.
1. ЦЕНТРАЛНИЯТ РАЙОН е най-голям при площ (почти половината от територията на Испания) и 30% от населението. Обхваща областите Старай Нова Кастилия, Леон, Естремадура. Специализиран е в хранително-вкусовата промишленост. Селското стопанство има екстензивен характер (пасищно животновъдство, зърнено стопанство, технически култури -тютюн, захарно цвекло).
В Кастилия (Земята на замъците) е столицата МАДРИД (5 млн. ж.). Градът е географски център на страната. Разположен е на 655 м надморска височина. Смята се за най-високо разположената столица в Европа (без държавите-джуджета). Основан е от арабите през 927 г. От 1561 г. столицата на Испания се премества от Толедо в Мадрид. Съвременният град е главен промишлен (машиностроене, химичиска), банково-финансов, транспортен, културен и туристически център на страната. Университетът е открит през 1508 г. Между 50-те музея най-известен е Ел Прадо, съперничещ на Бритиш музеум, на Лувъра и Ермитажа. Мадрид е съхранил архитектурни паметници от различни епохи. Площадът "Пуерта дел Сол" ("Врата на слънцето") е центърът на Мадрид, откъдето се измерват разстоянията във всички посоки. Забележителни сгради има на площад "Пласа Майор", а около "Пласа де Еспаня" са мадридските небостъргачи.
Градската стена в АВИЛА (2.5 км) е под закрилата на ЮНЕСКО.
ВАЛЯДОЛИД (300 хил. ж.) е възникнал през X в. Името му произлиза от Вале дела лид (долина на маслините). Център е на цветната металургия, на машиностроенето, на химическата и хранително-вкусовата промишленост. Забележителни са катедралата от XVI в. в стил исабелино, музеите на Сервантес и Христофор Колумб, който е умрял в града. В замъка "Симанкас", на 10 км от Валядолид, се съхранява богатият архив на бившето кралство Кастилия.
ЛЕОН е бивша столица на някогашното едноименно кралство. Катедралата от XIII в. ("Бисер на готиката") е една от най-големите и красивите в Европа - с великолепни цветни витражи (симфония от светлини и камък). Има химически и машиностроителни предприятия.
ТОЛЕДО е старата испанска столица. Разположен е на хълм сред меандрите на р. Тахо. Има -твърде общи черти с Велико Търново. Център е на машиностроенето и текстилната промишленост. В него е творил художникът Ел Греко.
С право наричат Толедо "антология на испанската история". Най-напред е бил столица на арабската държава, а от 1085 г. - на Кастилия. Толедо е исторически град музей с много архитектурно-исторически паметници от XII-XIV в. "Уникална реликва на историята на архитектурата и изкуствата от всички времена и стилове" - такова е определението за града, защото той е запазил много паметници, дворци, храмове и стилове (готика, платереско, ренесанс, барок, мудехар, исабелино). Забележителни са старите мостове, крепостта дворец "Алкасар". Старата слава на Толедо е изработването на скъпи килими, бижута, порцеланови изделия и особено на прочутите хладни оръжия - ками, шпаги, рапири, кинжали, саби, мечове, копия, рицарски доспехи, с които се поддържа средновековната атмосфера.
САЛАМАНКА е център на текстилната и хранително-вкусовата промишленост. Той е най-старият университетски град в Испания (от 1218 г).
2 СЕВЕРНИЯТ (ПРИБИСКАЙСКИ) РАЙОН е един от най-развитите, специализиран в областта на добивната промишленост (въглища, железни и полиметални руди), металургията и тежкото машиностроене. Включва Баския, Навара, Галисияти Астурия. Най-развита е Баския, съхранила националната и културна самостоятелност на жителите си (баски), а най-изостаналата -Гасилия, наречена "приют за бедни" (животновъдство и рибоконсервна промишленост).
БИЛБАО (460 хил. ж.) е център на Баския. Основан е през XIII в. Развива тежка промишленост (машиностроене, черна метапуругия, химическа и нефтохимическа промишленост). Оформил се е като трети банков и търговски център след Мадрид и Барселона.
САН СЕБАСТИЯН (200 хил. ж.) е голям морски курорт от европейска величина.
ОВИЕДО съществува от VIII в. Бил е столица на Астурия. Градът е голямо текстилно, химическо и металургично средище. Католическата църква "Сан Винсенте" е от XVI в. През XVII в. е открит университет.
ХИХОН е оживено пристанище и един от най-големите корабостроителни центрове на Испания.
САНТАНДЕР се слави като курорт с прекрасни плажове и със силно развитата си корабостроителна и химическа промишленост.
ВИГО (200 хил. ж.) е най-голям град в Галисия. Разположен е край удобен залив. Развита е рибоконсервната промишленост.
3. АРАГОН е един от най-изостаналите в стопанско отношение райони, с аграрно- индустриална структура. Специализиран е в производството на селскостопанска продукция. На базата на хидроенергоресурсите се развива електрохимията.
САРАГОСА е разположена на бреговете на р. Ебро. Столица е на Арагон. Има университет, открит през 1474 г. Запазени са ценни архитектурно-исторически паметници. Произвежда текстилна, машиностроителна, химическа и хранителна продукция.
4. КАТАЛОНИЯ е силно развит промишлен район. Общоевропейско значение има текстилната промишленост. Застъпени са още машиностроенето (автомобили, кораби, селскостопански машини), химическата и хранително-вкусовата промишленост. Към района спадат и Балеарските острови, където се отглеждат овце и зърнени култури (пшеница, ръж, ечемик, овес).
БАРСЕЛОНА е най-голям град в Каталония и втори след Мадрид в Испания, с население 1 милион ж. Лежи на р. Бесос ("целувка") и р. Льобрегат. Център е на най-голямата агломерация в страната, с разнообразна промишленост, банки, туристически комплекси. Барселона е голямо пристанище и важен транспортен възел, т.нар. порта на Испания. Между многото забележителности са рибарският квартал Барселонета, паметникът на Христофор Колумб, каравелата "Санта Мария", Музеят на Пикасо с 994 картини, катедралата "Светото семейство" (Сграда фамилия), дело на арх. Антонио Гауди, построена в необикновена, причудлива архитектура, приличаща на пясъчен замък.
Старото име на града е Берсино. Сега умалително се нарича Барса. Внушителен е паметникът на Хр. Колумб. Много интересен е "Пуебло Еспаньол" - етнографски музей на селото. В града има две големи арени за корида и канодрома (надбягване с кучета), спортни съоръжения, паркове, фонтани.
ТАРАГОНА е пристанищен и промишлен град, главен център на големия курортен комплекс "Коста Дорада" ("Златният бряг"). Заради амфитеатралното си живописно разположение се нарича "Балконът на Средиземно море"
5. ИЗТОЧНИЯТ РАЙОН (ЛЕВАНТ) включва областите Валенсия и Мурсия. Притежава високоразвито селско стопанство, специализирано в отглеждане на средиземноморски култури (маслини, цитруси, тютюн, памук, грозде). Развити са леката и хранително-вкусовата промишленост.
ВАЛЕНСИЯ (700 хил. ж.) е най-голям град в Левант. Основан е през II в. пр.н.е. Тук през 1434 г. е отпечатана първата книга в Испания. През 1502 г. е открит университет. В града се намира най-хубавата ботаническа градина с над 6 хил. растителни вида.
АЛИКАНТЕ (210 хил. ж.) е красив град, целогодишен морски курорт, известен с десертното грозде "аликанте" и отглеждането на шафран. Намира се в курортната ивица "Коста бланка". Център е на корабостроенето.
МУРСИЯ (270 хил. ж.) е основан от арабите е 825 г. Градът е голям текстилен център. Има много старинни черковни камбанарии, кули, минарета. Известна е статуята на Христос с разтворени ръце, подобна на статуята в Рио де Жанейро.
КАРТАХЕНА е пристанищен и промишлен град, голяма военноморска база. Запазена е старата крепост.
6. АНДАЛУСИЯ е район на интензивно селско стопанство с растениевъдна насоченост (субтропични култури). От промишлените отрасли силно развитие имат хранително-вкусовата (зехтин, сокове, вино), добивната (железни, полиметални, уранови руди) и преработващата промишленост (цветна металургия, машиностроене).
СЕВИЛЯ (600 хил. ж.) е най-голям град в Андалусия. Център е на химическата и хранително-вкусовата промишленост. Името произхожда от старото Испарис (равнина). Арабите го наричат Исквилия и го правят своя столица. От тук р. Гуадалкивир е плавателна и Севиля е голямо речно пристанище. Университетът е открит през 1502 г. Забележителност на града е католическата църква, построена през 1403-1506 г. Тя е втората по големина след ватиканската "Св. Петър". Има 54 параклиса и 80 олтара. Тук е погребан синът на Хр. Колумб Фернандо. В града се провежда голям международен панаир, а през 1992 г. бе ЕКСПО - световно изложение по случай 500 г. от откриването на Америка, с участието на 84 страни. Испанските експедиции са тръгвали от Севиля към Новия свят и новите морски пътища.
КОРДОВА (260 хил. ж.) е основан от финикийците. От времето, когато става столица на Кордовския халифат, са запазени дворецът на халифите и джамията "Мескита" от 990 г, наричана "украшение на света" и "бисер на мюсюлманското изкуство". Тя поразява с площта си - 3 хил. кв. м, и с "вкаменените дантели". Католическата катедрала е завършена през 1766 г.
МАРБЕПЯ означава "кът от рая". Известен е с многобройните си градини и цветя.
ТАРИФА е най-южният град в Европа в близост до нос Трафалгар.
МАЛАГА (420 хил. ж.) е разположен в плодородната долина на Испанската ривиера Коста дел Сол. Основан е от финикийците. Малага е важен транспортен възел, пристанище и голям туристически център. Тук се произвежда знаменитото вино "малага", фаянсови изделия, платове, обувки, цигари, парфюмерийни изделия. Градът е голям търговски и риболовен център. Внушителна постройка е ренесансовата катедрала от XVI в.
ГРАНАДА (200 хил. ж.) е много красив град в полите на планината Сиера Невада, бивш център на мавърската държава. За това напомня дворцовият комплекс "Алхамб-ра" - "мавританското бижу" отХШ век, връх на ислямското изкуство. Катедралата е от XVI век
7. КАНАРСКИТЕ ОСТРОВИ (името не произлиза от канарчета, а от канис - куче) са район на курортния и международния туризъм с развита обслужваща сфера и разнообразни занаятчийски дейности. Селското стопанство е специализирано в отглеждането на тропически плодове -банани,
рошкови и ранни зеленчуци. Най-голям град е ЛАС ПАЛМАС - важен пристанищен и промишлен център, разположен на остров Гран Канария. На остров Тенерифе е град САНТА КРУС - промишлен, въздушен и туристически център. Там е вулканът Ел Тейде, висок 3718 метра.
Автор: док.Патарчанова

Най-нови

 

Океанска приказкаще Ви потопи в магията на най-ароматното съкровище на света

Как едно бездомно коте става причина писателят Владимир Н. Караджов да започне работа върху втората си книга? Кое е най-ароматното съкровище на света и как е достигнало до нас?

 ПОРЪЧАЙ ПРЕЗ ХЕЛИКОН!

След двегодишна изследователска и писателска работа любопитната история вече очаква своите откриватели. 

Авторът ни поднася своята нова, по-задълбочена и подробна географска приказка, с напълно достоверна научна фактология и все пак, плод на неговата фантазия. Това е и първата приказка в света с научен консултант – доцент по зоология и ботаника, за максимална достоверност на фактите. Като добавка книгата има и страхотни цветни илюстрации от Биляна Караджова.

Историята се базира на една огромна икономическа и ботаническа загадка, която е липсващият ключ към решаването на един близо двехилядигодишен проблем. Той пречи на експанзията на огромно съкровище – един от най-любимите продукти на хората по света, най-популярният и един от най-скъпите, дори и днес. Малобройно индианско племе е единственото в света, което притежава екзотичната стока от незапомнении времена, без да подозира на какво дължи тази чест.  Мнозина се провалят в опитите си да разрешат проблема – професори, търговци, мореплаватели и земевладелци. Накрая световната загадка бива победена от едно дете.

“Океанска приказка” ни разкрива какво се ражда от неразривната връзка между Космоса и Океана. Тя ни среща с героите Канео и Едмънд — две момчета от различни епохи, но с една мечта — да опазят тяхното откритие и да споделят магията му с нас. Книгата е истинско пътешествие във времето — към непознати земи и смели мечти. Героите на автора ни учат за пореден път да вярваме в себе си и да следваме пътя, по който сме тръгнали. Едмънд и Канео оставят следа, която целият свят познава днес. И не само — всички ние можем да усетим и да се насладим на съкровището, което те са съхранили.

 

Поръчай през Хеликон!

 

Заглавие: Океанска приказка

Автор:Владимир Н. Караджов

Страници: 330

Тегло: 510 г.

Дата на издаване: януари 2021

Издател: Фабер

ISBN: 9786190012030

Цена: 20 лв.

Най-четени

Вземи сега с 20% отстъпка , само до 08.12.2020г.
 
Как да се предпазим от вируси?
✔️ Намалете стреса, той отслабва имунитета.
 
✔️ Пийте повече течности-вода с лимон, билков чай.
 
✔️ Снабдете се с нутриенти. В нутримакс,  нутриентите са на макс!
 
✔️ Ефективен при бронхит, астма, пневмония.