Социалният свят на Николо Макиавели

 

Макиавели е роден на 3 май 1469 г. в средно семейство. Бащата твърде начетен, от него научава за Тит Ливий, Аристотел, Боеций, а майката била дълбоко религиозна. Бил е секретар на Флорентинската република - 14 г., през 1512 г. след разгрома на републиката е заточен.
Главно съчинение на Макиавели - "История на Флоренция", "Князът". Той изгражда множество светове - Медичите, Цезар Борджия, Джиронамо Саванарола.
Социалните факти като неща
Макиавели извършва Коперникански преврат, защото гл.т. върху социалният живот на хората е коренно различна. Макиавели се интересува от достоверността на фактите и от техният пряк смисъл. Всяко познание тръгва от първоначални очевидности. Макиавели не само не тръгва от Библията, но и не се аргументира с библейски текстове. В центъра на неговото внимание е човешкият опит. Затова се обръща към историята, която за него е непрестанен извор на поуки. 
Какво означава да се изучават явленията такива каквито са? Социалният учен трябва да е страничен наблюдател, трябва да липсва каквото и да било пристрастие, не идеите за нещата, а самите неща. Макиавели е безразличен към хронологичното време, той представя различни фигури, светове - антиисторизъм.
Дисекция на социалния живот - в него няма нищо свещено. От социална гл.т. моралните категории се релативизират. Морално в частния живот съвсем не означава същото в държавните и политическите дела, както и обратното. Това е проблемът на Макиавели.
Два начина на борба съществуват в обществото - законен, присъщ на хората, и със сила - на животните, на зверовете.
Целта оправдава средствата - тази теза се тълкува според конкретните обстоятелства.
Макиавели прави обширна типология на различните възможни социални ситуации - в пряка обвързаност с проблематиката на политическата власт. Но типовете не са в състояние да изчерпят реалните ситуации.
Природата на човека и на обществото според Макиавели са неизменни, но "нещата са тъй изменчиви".
Властовите механизми изискват прилагането на жестокости, които да се прилагат добре и правилно, за да се задържи властта.
Цезар Борджия - аморален от индивидуална гледна точка, но от социална гледна точка - титан, който вижда свръхиндивидуалната социална реалност.
Личност и общество се включват в две отделни редици.
Възгледът на Макиавели за съдбата е типично ренесансов - на повелите на съдбата е възможно да се противопостави "свободната воля". Принципът на свободната индивидуалност конституира една нова социалност. 
В Средновековието няма място за нация, Макиавели отразява времето на възможността за образуване на отделни нации, условие за което е развитието на производителните сили на буржоазията.