Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

 

 

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Разпределение на водата по Земята

 

Водата е едно от най-разпространените вещества в природата. Запълва огромни океански и морски басейни, образува езера, натрупва се във вид на големи ледени покривки в полярните области и високите планини, тече в речните долини и образува реки. Навлиза в порите и пукнатините на скалите и формира подземни басейни. Изпълва тропосферата като образува облаци, от които пада във вид на валежи. Водата влиза в състава на клетките и тъканите на всички живи същества. Тя създава онази физико-химична среда, без която е невъзможно осъществяването на основния процес при живите организми- обмяната на веществата.
В трите си агрегатни състояния водата се среща навсякъде в природата, като образува неравномерна и сложна покривка по цялото земно кълбо. Съвкупността от всички водни обекти- океани, морета, реки, езера, ледници, подземни и атмосферни води- се нарича хидросфера. Хидросферата заема междинно положение между литосферата, атмосферата и биосферата. Тя непрекъснато си взаимодейства с тях.
Общия обем на водите на Земята се изчислява на 1 385 984 000 куб. км. Разпределението на тези води в различните части на земното кълбо и в отделните водни обекти е твърде неравномерно.
Основният обем води се намира в океаните и моретата (Световния океан), на които се падат 96.5% от общия обем или 1 338 000 000 куб. км. Ако тези води се разпространят равномерно по сушата, ще се получи воден слой с височина 2600 м. Обемът на водите в Световния океан е около 13 пъти по-голям от обема на земната повърхност над средното ниво над океаните.
Обемът на водите върху сушата е само 46 830 000 куб. км или 3.5%. При това половината от тях (24 064 000 куб. км) са акумулирани в полярните и планинските ледници, които са консервирани води и не могат да се използват за стопански цели (с изключение на топящите се ледникови води от планинските ледници).
Значителен е обемът (23 400 000 куб. км) и на подземните води. Повече от половината от тези води обаче са солени.
Водите в езерата съставляват малка част от обема на водите върху сушата, като по-голямата част от тях са солени. Най-удобни за ефективно използване от пресните води са речните, но за съжаление техния обем е много малък- 2120 куб. км, което съставлява 0.01% от запаса на пресни води на земното кълбо. Една от най-характерните особености на тези води е непрекъснатото им движение и взаимодействие с останалите водни източници, което дава възможност за тяхното бързо възобновяване- средно за 3 години.
Водите, намиращи се в почвата и атмосферата, създават общия фон на овлажнението в различните части и имат важно значение за нормалната жизнена дейност на човека, животните и растенията.
 

Най-нови

Най-четени