Енергия

 

 
Енергията е капацитета на една физическа система за извършване на работа. Енергията съществува в няколко форми, като например топлинна, кинетична, механична, светлинна, потенциална или електрическа енергия, или под друга форма.
Според закона за запазване на енергията, общата енергия на системата остава постоянна, въпреки че енергията може да се превръща в друга форма. При сблъсък на две билярдни топки, например, може да се получи остатък, и в резултат на това енергията получава звук и може би малко топлина в точката на сблъсъка.
Единицата за енергия е джаул (J) или нютон/метра (N * m). Джаул е единица и за работа.