Фотосинтеза

 

 
Фотосинтезата е процес при който автотрофите (организми, които сами произвеждат храната си) конвертират водата, въглеродния диоксид и слънчевата енергия в захари и кислород. Това е сложен химичен процес, чрез който растенията и другите aвтотрофи създават енергията, необходима им за живот.
Захарите създадени по време на фотосинтезата, са храна за растението, което ги използва за енергия. Вярвате или не, едно дърво клен може да направи два тона захар през добър слънчев ден! Това е много захар!
Фотосинтезата на растенията е много важна. Тя също така е източник на жизненонеобходимия ни кислород.
Обратния процес на фотосинтеза е известен като асреспирация.