Deinotherium (Дейнотериум)

 

alt
 
Име: “Deinotherium” (от гръцки “ужасен бозайник”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Deinotheriidae (Дейнотери)
Хабитат: горите на Африка и Евразия.
Геоложки период: Среден Миоцен-Неоген (преди 10 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 5 м.
Тегло: 5 т.
Диета: растителност.