Бразилия ще клонира застрашени видове

 

Нова програма на бразилското правителство предвижда клониране на застрашени от изчезване животински видове. Първите кандидати за изкуствено размножаване са черният лъвски тамарин, гривестият вълк и ягуарът.
 
Бразилският план включва общо осем застрашени вида, които ще бъда клонирани, за да се осигури бъдещето им без да бъдат отделяни от естествената им среда. През последните години учените са събирали генетичен материал от умрели животни и вече разполагат с над 400 годни проби.
 
Клонираните животни не могат да допринесат за генетичното разнообразие и изследователите не очакват те да спомогнат за увеличаване на популациите си. Програмата има за цел по-скоро да застрахова застрашените видове от пълно изчезване.
 
Бъдещите клонинги:
Ягуар ( Panthera onca)
 
Гривест вълк (Chrysocyon brachyurus)
 
Черен лъвски тамарин (Leontopithecus chrysopygus)
 
Храстово куче (Speothos venaticus)
 
Южноамериканско коати (Nasua nasua)
 
Южен мравояд (Tamandua tetradactyla)
 
Бизон (Bison bison)
 
Сив дребен тропически елен (Mazama gouazoubira)
 
Автор: fakti.bg
 
Дата:9.11.2012