Интернет протоколът „чукна” 30 години

 

Сърф и Кан създадоха двигателя, който задвижва всичко в мрежата, а Тим Бърнърс-Лий осигури колелата

Тим Бърнърс-Лий може да е считан за знаменития британски "баща" на световната мрежа, каквато я познаваме, но една изключително важна съставка на модерния интернет чества тези дни своя юбилей. Преди 30 години мрежата ARPANET на американското правителство започна да работи с протокола за комуникация TCP/IP.
 
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) е военна комуникационна и компютърна система, използвана по време на Студената война от агенцията DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Това е и първата в света мрежа с пакетна комутация, продължение на идеята за изпращане и получаване на писма и телеграми.
 
При ARPANET мрежите обаче не е имало общ език за изпращане и получаване на данни. "Всяка мрежа имаше собствен протокол за комуникации, използващ различни конвенции и стандарти за форматиране при изпращане и получване на пакетите, така че нямаше никакъв начин да се предава нещо между мрежите", написа в блога на Google Винт Сърф, който работи за решаване на този проблем в началото на 80-те години на миналия век.
 
Стандартът, приключен от Сърф и колегата му Робърт Кан, е наречен Transmission Control Protocol (TCP). По-късно той прераства в протокол за предаване на данни в реално време, или "Интернет протокол" (IP).
 
Изпробван през три вида мрежи от DARPA, протоколът скоро е възприет като стандарт. Към 1 януари 1983 година 400 хоста вече са преминали към IP от по-ранния протокол NCP (Network Control Protocol). Тези, които не направиха това, бяха „отрязани" от мрежата, припомня Сърф.
 
И до днес TCP/IP продължава да бъде основният механизъм, чрез който се предават интернет данни. Ако Тим Бърнърс-Лий осигури колелата, с които да се движи интернет, то Сърф и Кан създадоха двигателя, който задвижва всичко.
 
Източник: Technews.bg
Дата: 04.01.2012