Баски генетичен регион

 

 Баският генетичен подрегион на Европа характеризира баскоезичното население, населяващо територия, разположена от двете страни на границата между Испания и Франция. Областта, която населяват е по-известна като „страната на баските”.
 Баският език е един от малкото местни европейски езици, които не могат да се класифицират като индо-европейски (другите са уралските езици, като фински, естонски и унгарски).
 Баските, познати на гърците и римляните като васкони, населяват тяхната родина от най-древни времена. Те са съхранили уникалните си език и култура, въпреки многовековните контакти със съседните народи. Въпреки че баските територии дълго време са били под политическия контрол на чужди народи, такива като римляни и франки, баската общност оцелява през хилядолетията.
 Когато римския имперски контрол се разширява към Галия и Испания, баското население поддържа местните багауди, въоръжени банди, които оглавяват няколко бунта срещу Рим.
 По-късно, по време на хаотичния „миграционен” период, който е следствие от слабостта на колапсиращата Западна Римска империя, баските били подложени на няколко инвазии от германоезични племена, такива като суебите.
  Когато голяма част от Иберийския полуостров пада  под мюсюлманска власт, баска Васкония съществува в най-северната част от териториите под мавърска власт. На юг от Васкония, местния благородник Касий, приема исляма и създава полуавтономна мюсюлманска баска държава, независима от Халифата на Корбода.
 След християнската „реконкиста” на Испания, баските земи биват абсорбирани от Испания и Франция, като запазват до някаква степен автономия и до ден днешен.
 

Приблизително генетично разпространение в Баският регион на Европа

Генетичен регион

Генетично разпространение (в %)

Испански

96.5

Угро-фински

2.2

Други

1.3

 

 

Горната таблица ясно показва, че по-голямата част от баските са с местен (автохтонен) произход, предвид дългата изолация от съседните народи.
     Също така е налице и малък угро-фински (2.2%) генетичен дял, което предполага възможността за някаква еднородност с останалото неиндо-европейско население на Европа.