Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

Наши партньори:

Счетоводни услуги

https://www.balancebg.com/

Фотографски  услуги:
 
Изграждане на уеб сайтове
и SEO оптимизация
 
Къща за гости Кристал в Триград

Огнено шоу за сватби и събития

https://www.ognenoshow.com/

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Казахстан

 

Автор: Росен Илиев

Географско положение, граници и големина

   Казахстан, бивша съветска република, се намира в Централна Азия.  Страната има площ от 2 724 900 км², от които суша- 2 699 700 км² и вода- 25 200 км².  Това я прави деветата по площ страна в света. Казахстан има 12 185 км сухоземни граници, като страната граничи с Русия на север (6 846 км), Туркменистан (379 км), Узбекистан (2 203 км) и Киргизстан (1 224 км) на юг и с Китай (1 533 км) на югоизток.  Казахстан граничи и с две големи водни тела- с Каспийско море (1 894 км) на югозапад и Аралско море (1 070 км) на юг.
   Казахстан е разположен предимно в Азия, но малка част от него се намира на запад от Урал, в Източна Европа.

Релеф

   По-голямата част от страната се състои от степи, които се простират от равнините на северния крайбрежен район на Каспийско море до Казахската планинска земя на изток, която от своя страна се простира в посока северозапад-югозапад и още по на изток достига Алтайските планини, а така също и Тарбагатай.  Казахските степи заемат площ около 804 500 км², т.е. 1/3 от територията на страната, което ги прави най-големия степен регион в света.
   Югоизточно от езерото Балхаш лежи планинската верига Тян Шан (в превод „небесна планина”), където се намира и най-високия връх в Казахстан-  Хан Тангири Шинги (6 995 м), докато на запад и на юг се намира Туранската депресия, останка от древно морско дъно. На брега на Каспийско море се намира и най-ниската точка на Казахстан- депресията Впадина Каунди (-132 м). Страната е предимно аридна със степи на север до полупустини и пустини в централните и южните части.
 

Полезни изкопаеми

   Казахстан е изключително богат на полезни изкопаеми, като притежава значителни находища на нефт (10-то място в света), природен газ (14-то място в света), въглища (8-мо място в света), желязна руда, манган, хромова руда, никел, кобалт, мед, молибден, олово, цинк, боксит, злато, уран.

Климат

   Казахстан има рязък континентален климат със сезонни температурни крайности. Зимата е дълга и студена със задържане на снежната покривка от 50 до 150 дни в зависимост от региона, а летата са къси, горещи и сухи. Годишни валежи варират от по-малко от 100 мм до 400 мм, в планините по 1 600 мм. Средните температурни граници на север варират от -18 °С през януари до 19° С през юли, а на юг са в границите от -3° С през януари до 30° С през юли.

Води

   Главните реки в страната са: Иртиш (4 248 км), Ишим (2 450 км), Урал ( 2 428 км), Сърдаря (2 212 км) и Или (1 001 км). От езерата по-важни са: Балхаш (16,400 км²) и Зайсан (1 810 км²). В Южната част на страната е разположено Аралско море (1 549 000 км²).
 

Растителност

   Растителността в Казахстан бива пустинна, полупустинна, степна, иглолистни гори и високопланински ливади.
 

Население

   Казахстан има население от 17 736 896 души (2013). Средната гъстота на населението е 6.5 д./ км². Възрастовата структура на населението е както следва: 0-14 години: 24.7% (мъже 2,199,491/жени 2,189,036), 15-24 години: 16.9% (мъже 1,525,851/жени 1,475,988), 25-54 години: 42.6% (мъже 3,666,941/жени 3,881,320), 55-64 години: 8.9% (мъже 691,253/жени 894,562), над 65 години: 6.8% (мъже 415,903/жени 796,551) (2013). Средната възраст на населението е 29.3 години, за мъжете 27.9 години и за жените 30.8 години (2012). Очакваната продължителност на живота е 69.63 години, като за мъжете тя е 64.34 години, а за жените 74.59 години (2012). Раждаемостта е 20.44‰, смъртността- 8.52‰, а естествения прираст е положителен- 11.92‰. На една жена се падат 2.38 деца. Казахстан има следния етнически състав: 63.1% казахи, 23.7% руснаци, 2.8% узбеки, 2.1% украинци, 1.4% уйгури, 1.3% татари, 1.1% германци и 4.5% други (1999). В религиозно отношение 47% от населението са мюсюлмани, 44% православни християни, 2% протестанти и 7% други. Казахстан е двуезична страна: казахският език, който се използва от 64,4% от населението е обявен за държавен и предимно говорим език, докато руският език е приет за официален в деловите среди. Градското население е 59% (2010). Около 99.5% от населението се счита за грамотно. Болните от СПИН възлизат на 13 000 души (2009).
 

Държавно и административно устройство

                                                                                                             
                                                      Знаме                                                                                  Герб
   Официално Казахстан е унитарна република. Начело на страната стои президент, който също така е главнокомандващ на армията и има право на вето върху законите, приети от парламента. Министър-председателят председателства Кабинета на министрите и служи като глава на казахското правителство.
   Казахстан има двукамарен парламент, съставен от долна камара (Маджилис) и горна камара (Сенат). Въпреки че има две камари, Казахстан официално е еднокамерна Федерална република. Маджилисът има 107 члена, а Сенатът- 47.  Двама сенатори са избирани от всяка една от избирателните асамблеи (маслихатите) на 16-те основни административни единици на Казахстан. Президентът назначава останалите седем сенатори. В Казахстан избирателно права имат всички хора навършили 18 години.
   В административно-териториално отношение Република Казахстан е разделена на 14 области и 3 града от републиканско значение.
Градове от републиканско значение:
Астана
Алмати
Байконур
 
Области:
Карагандинска област (428 000 км ²) 
Източноказахстанска област (283 300 км ²)
Алматинска област (224 000 км ²) 
Жамбилска област (144 000 км ²) 
Южноказахстанска област (118 600 км ²) 
Къзълординска област (226 000 км ²) 
 Актобенска област (300 600 км ²) 
 Кустанайска област (196 000 км ²) 
Североказахстанска област (123 200 км ²) 
Акмолинска област (121 400 км ²) 
 Павлодарска област (124 800 км ²) 
Западноказахстанска област (151 300 км ²) 
Атърауска област (118 600 км ²) 
 Мангистауска област (118 600 км ²) 
 
   Република Казахстан обявява своята независимост от СССР на 16.12.1991 година. Столица на страната е Астана (650 хил. ж.), но най-многолюден град е Алмати (1.3 млн. д.). Паричната единица на страната е тенге  (въведена на 15 ноември 1993 г), свободно конвертируема и стабилна през последните години. Обменният курс в момента е около 146 тенге за 1 USD.
 

Икономика

   Казахстан, географски най-голямата от бившите съветски републики, с изключение на Русия, притежава огромни резерви от изкопаеми горива и изобилни запаси на други минерали и метали, като уран, мед и цинк. Той също така има голям селскостопански сектор с развито животновъдство и производство на пшеница. През 2010 г. страната се присъедини към Казахстан-Беларус-Русия Митнически съюз в опит да засили чуждестранните инвестиции и да подобри търговските си отношения. 
   За 2012 година Казахстан има БВП от $231.3 млрд., като на глава от населението се падат $13 900. БВП-то е разпределено по сектори в следния порядък: 
Селско стопанство: 5.2%
Промишленост: 37.9%
Услуги: 56.9% (2011)
   Трудовите ресурси на страната възлизат на 8.54 млн. д. (2012). От тях 62.3% са заети в услугите, 25.8% в селското стопанство и 11.9% в промишлеността. Безработните са 5.2% (2012), а населението под прага на бедността е 5.3% (2011).
   Казахстан има добре развито земеделие. Обработваемите площи заемат 846 000 км² (31% от общата територия). Отглеждат се пшеница, ечемик, памук, ябълки, зеленчуци и ориз. Износът на пшеница е един от основните източници на твърда валута за страната.
   В страната са добре застъпени добивът на нефт, въглища, желязна руда, манган, хром, олово, цинк, мед, титан, боксит, злато, сребро, фосфати, сяра, уран, желязо и производството на стомана, трактори и друга селскостопанска техника, електрически двигатели, строителни материали и др.
   За 2012 година общият износ на страната възлиза на $88.61 млрд. Структурата на износа е както следва: 59% петрол и петролни продукти, 19% железни метали, 5% химикали, 3% машини, зърно, вълна, месо и въглища. Вносът на страната възлиза на $42.82 млрд. (2012). Внасят се предимно машини и оборудване, метални изделия и храни. Основни търговски партньори на Казахстан се явяват Русия, Китай, Украйна, Германия, Италия, Холандия, Австрия и САЩ.
 

Транспорт и комуникации

   Казахстан притежава в обръщение  4.266 млн. телефонни линии (2012). Мобилните телефони в страната възлизат на 25.24 млн. броя (2011). Около 5.299 млн. души ползват интернет (2009).
   Страната разполага с 93 612 км пътища, от които павирани са 84 100 км (2008), 15 079 км ж.п. линии (2008), 4 000 км водни пътища (2008),  97 летища (2012), з писти за хеликоптери (2012), с 12 317 км газопроводи, 11 201 км нефтопроводи, 1 095 тръбопроводи за рафинирани продукти,1 465 км водопроводи (2010) и 5 пристанища (2012).
 

Най-нови

Най-четени