Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

 

 

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Карстови води

 

Най-водообилни се явяват карбонатните скали- варовици, доломити и мрамори. Водите, акумулирани в карбонатните скали, поради специфичните особености на формиране, движение и химичен състав, носят названиeтo карстови води. Характерно за карбонатните скали е податливостта им на химическо изветряне. Тя се обуславя от наличието на въглена, хумусна и др. киселини. Атмосферните води почти винаги съдържат или се обогатяват с такива киселини. Агресивността на водите спрямо карбонатните скали е толкова голяма, колкото по-голяма е концентрацията на тези киселини във водите. Важно условие за протичане на карстовите процеси е и напукаността на скалите. В резултата на морфогенетичното развитие на карстовите райони се образуват карстови форми (кари, понори, валози и др.) благоприятни за формиране на карстови води. Валежните води, паднали върху тези форми, се движат отначало в низходяща посока през вертикалните карстови канали като изпълват пукнатините. След това движението им става във вертикална посока. При тази циркулация, в резултат на химическото разтваряне  на карбонатните скали, както и на механичното движение на водите и носените от тях твърди частици, се извършва непрекъснато разширяване на тези пукнатини и превръщането им в празнини, канали и пещерни ходове.
През вертикалните и хоризонталните канали на места протичат цели подземни реки, които могат да образуват водопади, езера и други форми. Протичащите карстови води извършват химическа и физическа ерозия. Руският хидролог И.Зайцев различава четири зони на движение на карстовите води: 
1. Зона на периодична циркулация.
2. Зона на активни запаси, в която се осъществява хоризонтална циркулация.
3. Зона на сифонна циркулация
4. Зона на пасивни канали.
Водоносни за втората, третата и четвъртата, а активна е тази зона, която отдава водите си на карстови извори и се подхранва от проникващите в даден масив води т.е. само втората зона.
В България карстовите води са широко разпространени. Най-богати на карстови води са Добруджанското плато, Предбалканът, Родопите и Пирин.
 

Най-нови

Най-четени