Gastric-Brooding Frog (Жабата с мрачния стомах)

 

Име: “Gastric-Brooding Frog” (от гръцки "жабата с мрачния стомах")
Открит: от Лийм (1973)
Царство: Animalia (Животни)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас:Amphibia (Амфибия)
Разред: Anura (Анура)
Семейство: Myobatrachidae (Миобатрахи)
Хабитат: ,реките и горите на Източна Австралия
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (2 млн.-25 хил. г.)
Дължина: 5 см
Тегло: 100 гр.
Диета: насекоми