Балтид

 

  Този расов тип традиционно се свързва с Балтийския регион, в северна-североизточна Европа.
    Егон фон Айкщед и Йозеф Деникер наричат този тип „остевропеид”.
Балтидът е североизточно европейски кроманоиден тип (свързан с Дало-фалид и Брюн на северозапад), редуциран, брахикефализиран и бореализиран в селективен процес на „балтизация” (не много различна от „алпинизацията”). Родствения тип Западен Балтид (Източен кроманоид) е по-малко редуциран, но и двата типа се обозначават с общия термин „Балтид”.
   Стабилното лапоидно влияние в „Балтийския” континиум се свързва с източния Балтид.
  По отношение на ръста Балтидът варира доста, но обикновено е относително висок, и умерено пикниморфен. Главата е умерено брахикефална и закръглена. Челото е високо и широко, умерено наклонено. Надочничните черти (кроманьонска черта) са силно предтавени. Лицето е умерено високо, а лицевия индекс е мезопросопик, вариращ от юри- до лептопросопик. Бизогоматичния диаметър е умерено голям, а долната челюст е доста широка и ангуларна. Лицевите характеристики наподобяват тези при Бореби. Овалните и елиптични лица са много по-често срещани.
   Носът е лепторине, а коренът е умерено висок до висок, както и умерено широк. Носовият профил обикновено е прав, със силна тенденция към вдлъбнатост. Върхът на носа е добре закръглен, и обикновено хоризонтално наклонен. Устните са умерени до дебели. Зъбите са големи, а ортогнатията е почти универсална. Очниците са умерени до широки, като много широките очници са по-често срещани.
  Като цяло балтидите имат светла пигментация. Косата има права форма, а цветът й варира от пепеляво-рус до тъмно-кестеняв. Светлите очи са по-често срещани но се срещат и тъмно-смесени варианти.
   Балтоидното население е концентрирано предимно в Естония, Латвия и Литва, но се разширява на югозапад към бивша Прусия и североизточна Германия (частично преминаващ в Бореби), западно към Скандинавия (в по-малка степен), на север към Финландия, и източно към западна Русия. В България около 4% от населението спада към този тип.
  Преходът към Източен Балтид принципно се осъществява на изток и североизток, но източните балтиди по правило са доста по разпространени във всички традиционни балтийски територии.
Примери за Балтид: