Въглехидрати- същност

 

 
Въглехидратите са голяма група природни органични съединения, които са продукти на сложния биохимичен процес фотосинтеза. Те са основна храна на човека и животните, тъй като изпълняват важни биологични функции в организмите им. Около 80% от сухото вещество на растенията и 20% от сухото вещество на животните е съставено от въглехидрати. Към въглехидратите се отнасят глюкозата, фруктозата, захарозата, целулозата, нишестето и др.
Наименованието въглехидрати има исторически произход. Първите изследвания на тази група съединения, направени в средата на миналия век, показват, че имат обща формула Cn(H2O)m, откъдето произлиза и наименованието им- хидрати на въглерода.
Всички въглехидрати имат един и същи качествен състав. Изградени са от въглеродни, водородни и кислородни атоми. Една част от въглехидратите са прости- не могат да се хидролизират, и се наричат монозахариди. Друга част от въглехидратите при определени условия могат да се хидролизират. Най-общо тези въглехидрати се наричат полизахариди. За разлика от монозахаридите полизахаридите не се разтварят във вода и нямат сладък вкус, затова се наричат незахароподобни. Между монозахаридите и полизахаридите се намира групата на олигозахаридите. Това са въглехидрати, които имат сладък вкус като монозахаридите, но съдържат от 2 до 10 монозахаридни остатъка.