Консервирания въздух не е въздух

 

Консервирания сгъстен въздух не е въздух, въпреки че е консервиран. Той дори не е пълен с газ, който обикновено се открива във въздуха. Консервираният сгъстен въздух е продукт, който използва сгъстен газ, за да чисти повърхности. Той е добър за почистване на прахта от клавиатурата на компютри и други електронни устройства. Може да сте чували за хора, които умират от вдишване на консервиран въздух, вероятно опитали се да стоят на разстояние от него. Има два начина да умират от тази практика. Единия от тях е от аноксия или като просто не получат достатъчно кислород. Другият е от токсичността на газовете, използвани в продукта. Обичайните газове в консервирания въздух са дифлуороетан, трифлуороетан, тетрафлуоретан или бутан. Бутанът е интересен избор, защото той е запалим, така че използването на консервирания въздух за охлаждане на горещата електроника няма как да е мъдро решение. Между другото, изгарянето на флуоровъглеродите води до тенденция да се произвеждат изключително лоши химикали като флуороводородната киселина и карбонилния флуорид.