Химичен състав на човешкото тяло

 

 
 
 
Това е елементарния химичен състав на средностатистическото възрастнo човешко тяло. Водата е най-изобилнoто химично съединение в живите човешки клетки, като съставлява 65-90% от всяка клетка. Всяка водна молекула се състои от два водородни атома, свързани към един кислороден атом, но масата на всеки кислороден атом е много по-висока от комбинираната маса на водорода. Всички органични съединения съдържат въглерод, поради факта че въглерода е вторият най-често срещан елемент в организма. Шест елемента съставляват 99% от масата на човешкото тяло: кислород, въглерод, водород, азот, калций и фосфор. Въпреки че алуминия и силиция са в изобилие в земната кора, те се съдържат в много малки количества в човешкото тяло.
 
Елементите в човешкото тяло
 

Eлемент

Процент от масата

Кислород

65

Въглерод

18

Водород

10

Азот

3

Калции

1.5

Фосфор

1.2

Калий

0.2

Сяра

0.2

Хлор

0.2

Сода

0.1

Maгнезий

0.05

Желязо, Кобалт, Мед, Цинк, Йод

<0.05 всеки

Селен, Флуор

<0.01 всеки