Химия на меката и твърдата вода

 

Твърдата вода е вода, съдържаща значително количество на разтворени минерали. Меката вода е пречистена вода, в която само катион (положително зареден йон) е содата. Минералите във водата имат характерен вкус. Някои натурални минерални води са много търсени заради техния вкус и ползи за здравето, които могат да предложат. Меката вода, от друга страна, може да има солен вкус и да не е подходяща за пиене.
Ако меката вода има лош вкус, защо тогава може да се използва за по-омекотена вода? Отговорът е, че изключително твърдата вода може да скъси живота на водопроводите и да намали ефективността на някои почистващи препарати. Когато твърдата вода се нагрява, карбонатите се утаяват и формират скала в тръбите. В допълнение към стесняването и потенциалното запушване на тръбите, мащабът позволява ефективен пренос на топлина, така че бойлер със скали в него ще трябва да използва много енергия, за да ви произведе гореща вода. Сапунът е по-малко ефективен в твърда вода, тъй като реагира на формирането на калциева или магнезиева сол в органичните киселини на сапуна. Тези соли са неразтворими и формират сивкава сапунена утайка, но не и почистваща пяна. Твърдата вода може да бъде смекчена (и минералите отстранени) чрез третиране с вар или чрез преминаване през йонообменна смола. Йонообменните смоли са сложни натриеви соли. Водата тече на повърхността на смолата,и разтваря натрия. Калция, магнезия и другите катиони се утаяват върху повърхността на смолата. Натрия отива във водата, но останалите катиони остават със смолата. 
Повечето от йоните са отстранени в меката вода, но натрия и различни аниони (отрицателно заредени йони) все още остават. Водата може да бъде дейонизирана с помощта на смола, която замества катионите с водород, а анионите с хидроксид. С този вид смола, катионите се придържат към смолата, като водорода и хидроксида, които се освобождават, се комбинират, за да образуват чиста вода.