Дизахариди- захароза

 

Въглехидрати, чиито молекули могат да се разглеждат като получени от 2 молекули монозахарид чрез отделяне на вода  се наричат дизахариди. Захарозата (обикновената захар) е дизахарид.
Захахарозата е безцветно кристално вещество, добре разтворимо във вода и практически неразтворимо в етанол и други органични разтворители. Има сладък вкус. При нагряване се стапя, а при понижаване на температурата стопилката застива в стъкловидна прозрачна маса, наречена бонбонена захар. При по-висока температура захарозата се карамелизира и овъглява с отделяне на водни пари. Захарозата има еднакъв качествен състав с глюкозата. Формулата на захарозата е С12Н22О11
В природата в най-голямо количество захарозата се съдържа в захарното цвекло, в захарната тръстика, царевицата, в някои палми и др. Използва се като калорична храна, а концентрираните й разтвори действат антисептично.