Бензен

 

Бензенът е най-простият и типичен представител на ароматните въглеводороди. Той е от групата на арените. Молекулната формула на бензена (С6Н6) е предложена през 1865 г. от немският физик Фридрих Кекуле фон Щрадониц. Бензенът може да се счита за наситен въглеводород.
Бензенът е безцветна, лесноподвижна течност с температура на кипене 80.1˚С. Има силна характерна миризма и отровни пари. Отлага се в костния мозък, действа като отрова за кръвотворните органи и изменя сърдечносъдовата дейност. Бензенът е по-лек от водата е не се разтваря в нея. Разтваря се добре в органични разтворители, а самият той е добър разтворител на мазнини, каучук, йод, фосфор и други. Бензенът участва предимно в заместителни реакции.