Електрони

 

 
Електронът е елементарна частица от електронната обвивка на атома. Открит е през 1897 г. от английския физик Джоузеф Томсън. Електронът е носител на най-малката маса и най-малкия електричен заряд в природата. Електронът има следните физични характеристики:
- Маса- всеки електрон има маса 1/1837 от масата на водорода (протона или неутрона).
- Заряд- електронът има заряд -1.6х10-19 С (кулона)
- Скорост- електронът се движи около собствената си ос и около ядрото на атома. Движи се около атома със скорост 150 000-300 000 км/сек.
- СПИН- изразява насочеността на силовите линии на електромагнитното поле, създавано при въртенето на електрона около собствената му ос.
- Енергия- определя се от взаимодействието на електрона с ядрото.
Според съвременните теории електронът няма определена траектория на движение и може да бъде във всяка точка от пространството около ядрото.