Пакистан

 

Географско положение
Има площ от 796 095 км2  , като Северните територий и Кашмир са 880 хил км2 ( спорни с Индия). Граничи с Афганистан ( 2430 км) , Китай ( 423км) , Индия ( 2912км) , 909 км с Иран. Сухоземни граници – 6774 км, а бреговата линия е 1046км.
Южните крайбрежни части са предимно ниски, на север и на северозапад са планините Хиндукуш, с най-висок връх К2 (Чогори) – 8611м, на север разклоненията на Хималаите , на запад- югозапад части от Иранското плато ( Белуджистан), Сулейманови планини и Мекран). Източната част на страната е заета от западната част на Индо – Ганската низина(басейна на р.Инд, а югоизточната от пустинята Тар) 
Климат
Клитатът е мусонен, тропичен , а на северозапад- субтропичен. Средните януарски температури в равнините са 12-16 oC   , юлски 30-35oC, а в планините до 20 oC . 
Валежи- предимно летни – в равнините 100-400 мм, в планините над 1000мм. Основна река е Инд. 
Растителност
Растителността е пустинна , полупустинна, саванна, в планините – широколистни и смесени гори. Горите заемат 3 % от площта. 
Разполага с природен газ, нефт (ограничен), желязна руда , мед, въглища (в лошо състояние), варовици.
Население
Населението на Пакистан е 190 291 129 души (юли 2012 г.). Среданта гъстота е 223д/км2. Раждаемостта е 24,3‰, смъртността е 6,8‰. Естествен прираст- 15,51%, детска смъртност- 61,27‰. Възрастова структура: до 14г.- 35,4%, 15-64г. – 60,4%, над 65г. – 4,2%. Средната възраст на населението е 21,9 години. Очакваната продължителност на живота е 66,35. Тотален коефициент на фертилност 3,07деца/жена. Болни от СПИН- 96 000д.
Етнически състав: 45%- пенджаби, 15% пущуни, 14%- синдхи, 8%- сариаки, 8%-мухаджири, 3,6%- белуджки.
Конфесионален състав: 95% - мюсюлмани ( 75 % сунити, 20% - шиити), 1,8 % - християни, 1,1 % - индуси, 2,1% - други.
Говорими езици: 48% - Пунджаби, 12% - ду ( официален) , 3 % - белуджки , 2 % - Хинди и др. Азбука – арабска.
Извън Пакистан живеят 3млн. пакистанци ( Индия, Англия, САЩ, Иран и др.). Има 3 милиона души- номади и полуномади. Градско население- 36%. Столицата е Исламабад (800хил. души), по – големи градове – Лахор ( 6,5 млн. души) Фейсалабад ( 2,6 млн.души) , Равалпинди ( 1,8 млн.души) с агломерация 3млн. души), Карачи ( 12млн. души), Мултан ( 1,5 млн.души), Гуджранвала ( 1,4 млн. души, с агломерация 2,2 млн. души и др.)
Гъстота на населението
 
Държавно устойство
Разделена е на 4 провинции ( Белуджистан, Пенджаб, Северозападна погранична и Синд) и 1 федерален столичен окръг. 
Парламентарна република, начело с президент ( Асиф Али Зардари) с 5 годишен мандат. Двупалатен парламент.
Национален празник 23 март. 
- национален флаг
 
Парична единица – Пакистанска рупия.
Стопанство
Пакистан е аграрно – индустриална страна. Обработва се 24% от площта. 
Основни култури: памук, пшеница, ориз, захарна тръстика, зеленчуци и др.
Животновъдство – слабо развито – говеждо , овце, яйца.
Основни промишлени отрасли – добив на нефт и газ, хром, въглища, нефтопреработване, хранително – вкусова, текстилна , машиностроене.
БВП на Пакистан е 448 млр. долара, а на глава от населението – 2600 дол.
БВП по сектрои :
- земеделие- 21%
- индустрия -24%
- услуги – 55%
Трудови ресурси – 56 млн . души
Заетост по сектори: 
-земеделие – 43%
- промишленост – 20%
- услуги- 37%
Безработица – 15%, Население под прага на бедността – 24%
Основни търговски партньори: САЩ, ОАЕ, Великобритания, Китай, Афганистан и др.
Пакистан има 145 летища , 19 писти  за хеликоптери, 260 000 км- пътища ( 172 827 км с настилка), 7791 км ж.п. линий.
Посещава се от 560 хил. туристи годишно.