Япония

 

 

 Географско положение

Разположена е в западната яаст на Тихия океан. Заема 3922 острова, от които 4 големи Хокайдо(78,5 хил. км 2 ), Хоншу (230.4хил км2 ), Сикоку (17,8 хил. км2 ) и Кюшю (42 хил. км2 ). Общата площ на страната е 377 800 км2. Бреговата линия е 29751 км. Край о-ви Рюкю има коралови рифове. Релефът е предимно планински с основни хребети Хидока и Тоати ( на о-в Хокайдо), Оу, Китаками, Етиго и Хида ( на о-в Хоншу). Планините са от вулкански произход с много действащи (58) и угаснали вулкани (134). Най-високата точка е вуканът Фуджияма на о-в Хоншу - 3776м , а най-ниската точка е Хагиро Гата (-4м) . Има чести земетресения ( 1500 годишно) , като през 1934г. е направен рекорд от 3000 земетресения. По- големи равнини са Канто (Токийска) (о-в Хоншу), Исикари (о-в Хокайдо). 

Климат

Климат – мусонен, субропичен, в северните части умерен. Средните януарски температури са от -5oС  на о-в Хокайдо до 6oС  в южните о-ви и до 16oС  на о-ви Рюкю, средните юлски са 22-27oС . Валежите са 1000-3000 мм , на юг до 3500 мм. Реките са къси и пълноводни – Синану( първата по дължина), Исикари (втората по дължина) Тоне, Китаками. Най-голямо е езерото Бива 68% от Япония е покрита от гори. Обработваеми земи са 11,64%.

Население

Населението на Япония възлиза на 127 368 088 души (юли 2012 г.), (10-та в света). Гъстотата на населението е 336 души/км2. Раждаемостта е 8,39‰, смъртността – 9,15‰, естествен прираст (-0,077% за 2012г). Детската смъртност е 2,21‰. Средна възраст на населението е 44,2г. Продължителността на живота – 83,91г. общо за населението. Възрастова структура: до 14г. – 13,1%, 14-64г. – 64%, над 65 – 22,9%. Тоталния коефициент на плодовитост е 1,39деца/1жена. Хора живеещи със СПИН 9 600 души(2007г.) . Урабанизацията е 66%. Официалния език е японския  99% от населението са грамотни. Етническия състав е следния: Японци 98,5%, Корейци – 0,5%, Китайци – 0,4%, други 0,6%( от тях ‘’айну’’- потомци на древното население на Япония- 20 хил. души населяващи о-в Хокайдо)
Конфесионалния състав е следния:
Шинтоизъм (83,9%), Будизъм (71,4%), Християни (2%), други (7,8%). За Япония е характерен „синкретизъм” , т.е. вярване в две религий едновременно. Извън страната живеят 2 млн. Японци, главно в Бразилия, САЩ, Аржентина, Канада, Перу и др.
Столицата на Япония е Токио (8мил. 372хил д., с агломерацията 36 769 хил. души). Други по- големи градове са Йокохама (3.6 млн. д. ), Кавасаки (1,3млн. д.), Осака (2,6 млн.д.), Кобе (1,5млн. д. )
В административно отношение страната е разделена на 47 префектури, обединени в 9 региона.

Държавно устройство 

Конституционна монархия, начело с император ( от 1989г. Акихито) Висш законодателен орган – парламент от 2 палати – на представителите ( 500 депутати , за 4 години) и на съветниците ( 252 депутати, избрани за 6 години).
Национален празник – рождения ден на императора 23 декември 1933г.
 - национален празник
Паричната единица е йена

Стопанство

Япония е високо развита страна – 12 % от световното промишлено производство. Тя е на първо място в света по производство на автомобили, 2-ро по Кораби, 3-то на мед. Произвежда още трактори, битова техника , роботи, изкуствени влакна. Развита е хранително – вкусова, фармацевтична, химическа промишленост. Тя е бедна на енергоресурси и минерални суровини – тя е първа в света по – внос на въглища и природен газ и втора по внос на нефт.
От земеделските продукти тя произвежда – ориз, плодове, зеленчуци, соя , чай , тютюн, цитруси. А от животновъдните отрасли – птицевъдство, свиневъдство, едър рогат добитък и др. Япония осъществява 15% от световния улов на риба и е най- големия потребител в света. Но тя изпитва недостиг на калорична храна и 60% от нея е внос. 
Япония разполага с 53 ядрени реактор. Като 60% от електрическата енергия се произвежда в ТЕЦ, 8,5 % във ВЕЦ и 29,8% в АЕЦ. БВП на Япония е 4141 милиарда долара. На глава от населението се падат 32 600 долара.  Темп на растеж в БВП (-5.9%) (2009г.)
БВП по отрасли: земеделие – 1,6 %, промишленост – 23,1 %, услуги – 75,4% . Заетост по сектори: земеделие – 4%, промишленост – 28% , услуги -68%. Безработица – 5,6 % (2009). Трудовите ресурси са 65,9 млн.$ (2009г).
Транспорт : Главни партньори в износа й са САЩ (17,8%); Китай (16%), Южна Корея (7,6%) , Тайван (5,9%), САЩ (10,4%), С.Арабия (6,7%) и др. Внася предимно – горива, машини и оборудване, хранителни продукти, химикали, текстил.
В транспортно отношение Япония разполага със 176 летища, 4099 км тръбопроводи, пътища( общо 1 093 777км, от които асфалтирани 961 366км) ж.п. линий – 26 435 км. Страната е посещавана от 4,8 млн. туристи годишно.