Звукови вълни

 

 
Звуковите вълни представляват надлъжни вълни, които се разпространяват в материална еластична среда с определена честота, варираща в граници от 20 Hz до 20 кHz. Те предизвикват в нашите слухови органи специфично възприятиe, наречено звук.
Източници на звук са всички трептящи тела- мембрани, струни (включително и гласните струни), вибриращи части на различни уреди и др. Интервалът на звуковите честоти е усреднен спрямо човешките сетивни възможности: отделни хора могат да възприемат звукове в по-тесни честотни граници, а други в по-широки. Има животни, които възприемат звукови трептения с честота, много по-голяма от 20 кHz: кучетата- до 70 кHz, делфините- над 100 кHz, а други, като например някои риби и медузи, с честота, по-малка от 20 кHz.
Трептенията с честота под 20 Hz се наричат инфразвукови, а тези с честота над 20 кHz- ултразвукови.
Скоростта, с която се разпространява звукът в различните материални среди, зависи от техните еластични свойства. В твърдите тела и течностите звуковите вълни се разпространяват по-бързо в сравнение с газовете.
За водата скоростта на звука е около 1500 м/с, а в твърдите тела достига до 5000-6000 м/с. Скоростта на звука във въздух при температура 17˚С е 340 м/с.
Нивото на звука зависи от интензитета (силата) на звуковите вълни. 
За измерване на нивото на звука обикновено се използва мерната единица децибел (dB), която е кратна на единицата бел (В)(1 dB=10-1 В).
На долния праг на чуване съответства нивото на звука 0 dB, а на горния- 120 dB.
 

Вид на звука

Ниво на звука (dB)

Долен праг на чуване

0

Шум на листа

20

Шум в стая

40

Обикновен разговор

60

Уличен шум

70

Симфоничен оркестър

90

Рокгрупа

110

Горен праг на болка (на разстояние 3 м от излитащ самолет)

120