Земното магнитно поле

 

За магнитните явления, по-специално за магнитното поле на Земята, хората знаят от незапомнени времена. Компасът е неизменна част от историята на корабоплаването. Ние днес знаем, че магнитното поле на Земята е също един важен ключ към разбирането на вътрешността на Земята: курс към интензивността на магнитното поле на повърхността и в външното пространство на земята, и ще ни покаже важни данни за това как на "земното динамо" във вътрешността на Земята, генерира наблюдаваното магнитно поле.
Според днешното разбиране около 95% от геомагнитното поле се генерира от динамо ефект във външното, течно и състоящо се основно от желязо, ядро. Само 5% от магнитосферата ни се генерира от електрически ток в йоносферата. Магнитното поле на Земята, заедно с атмосферата, ефективно ни защитава срещу вредните лъчи от космоса, които се състоят от електрически заредени частици.
Представяне на земното магнитно поле чрез магнитен дипол
По-специално, все още не е напълно изяснено, геофизичното явление на обръщането на геомагнитното поле, което се осъществява често в хода на земната история (последното се е осъществило преди 780 000 г.), през редовни интервали от време, като скоро се очаква да се случи следващото такова обръщане, което ще има пагубни последици за живота на Земята. Съхранените в древни минерали (магнетит) магнитни ленти показват преобладаващия поляритет на магнитното поле, в миналото и днес. Такива обрати се появяват от незначителни промени в магнитните свойства. Наблюденията от последните 150 години показват, че силата на магнитното поле постоянно намалява през този период. Сателитни наблюдения през последните две десетилетия показват, че в северната част на Атлантическия океан (северно-атлантическата аномалия) геомагнитното поле отслабва с около 1% годишно.
Подробен анализ на наличните материални данни показват, че магнитното поле може да обърне поляритета си отново в рамките на следващите 700 до 1000 години. Това вече ще има сериозни последствия. По този начин наблюдавания спад на магнитното поле, ще увеличи космическата радиацията в близост до Земята. Вече, например, с големите сателити страдат в регионите с ниско магнитното поле, като 90% от повредите им се дължат на радиацията от високо енергийни частици, идващи от космоса.
Детайлното познаване на магнитното поле и времевите му промени е добра перспективата за предсказване на пространственото и времевото поведение на такива аномалии, както и на лъченията и тяхното въздействие върху околната среда. Особено динамични процеси в Слънцето са причина за големи магнитни смущения, така наречените магнитни бури, които възникват във високите му географски ширини.
Тези смущения оказват негативно въздействие на модерните ни технологии, като например телекомуникационните сателити, или въздушните електрически мрежи.