Скирмиони

 

Използването на вихри в магнитни материали, скоро може би не само ще спестява място, но също така ще спестява и използването на много енергийна мощност. 
Съвременните  компютри стават не само все по-малки, но и по-бързи и по-ефективни. По този начин, това развитие ще продължи и в бъдеще,като данните трябва да бъдат записвани по-бързо, и четени с по-голяма скорост. В световен мащаб изследователите търсят подходящи решения. Потенциален кандидат за устройства за съхранение на бъдещето са скирмионите - стабилен вихър в магнитни материали. 
Изследователска група през 2009 г., за първи път демонстрира експериментално - в мангано-силиций, при температура от - 245 ˚С, действието на скирмионите. Решетката на този вихър се генерира чрез прилагане на малко магнитно поле на мангано- силиций. Косъмчета подобни на тези от топката за тенис след това се формират в магнитен материал от магнитните моменти на атомите.
Всеки атом представлява малък елементарен магнит, в който атомът е една малка стрелка. Посоки на стрелките са магнитните моменти. 
Откриването на скирмионите е повече от щастлива случайност. Отнело е месеци на изследователите наистина да разбират какво точно виждат. През последните 3 години, скирмионите станаха известни, като интересът към тях нараства все повече. В същото време, вече е възможно да се произвеждат отделни скирмиони, без външно магнитно поле. Освен това вече са открити скирмиони не само в мангано-силиция, но също така и в други материали.
Скирмионът е много малък. В мангано-силицият той има диаметър от приблизително 20 нанометра. Размерът може да бъде интересен за изграждането на дискове. Защото не е важно само, че действителният компонент се поддържа възможно най-малък, а че тази информация се съхранява дори и в най-малкото възможно пространство. Единицата за информация е малка. Текущите твърди дискове се нуждаят от 1милион атома, за да се съхрани 1 бит информация. Един скирмион може да поеме същата информация на площ от около 15 атома, като пространството се използва по- ефективно. Поради това вече е възможно магнитния  вихър един ден да бъде от значение за промишлеността,  най-вече в областта на спинтрониката.
От друга страна, промяната на електрическия заряд на скирмиона променя магнитните свойства на материала. По принцип е възможно да се съхрани информация директно от електрическия ток в материала: чрез преместване на скирмиони. Тъй като за това е нужен изключително нисък заряд, сравнен със сегашните методи той ще спести много енергия. Броят на завъртанията на скирмионните вихри създава фиктивно  магнитно поле. Преместването на това магнитно поле, генерира електрическо поле, като то може да бъде измерено. В момента, въпреки че е чисто фундаментално изследване, някой ден на скирмиони ще могат да се записват, както музика, така и филми или снимки.