Основи на нанотехнологията

 

"Принципите на физиката, доколкото мога да видя, не говорят против възможността за маневрата атом по атом в нещата. Това не е опит да се нарушават никакви закони; това е нещо, по принцип, което може да се направи, но в практиката не е правено, защото ние сме твърде големи"
   - Ричард Файнман, носител на Нобелова награда по физика
 
Какво представлява нанотехнологията?
Основите на нанотехнологията са положени през 1965 г. от американския физик Ричард Файнман. Терминът „нано” има латински произход и означава „джудже”. Най-общо нанотехнологията може де се определи като процес, при който се конструират малки инструменти с размерите на молекули. Тя е инженерство на малки машини -  тя има способността да изгради много малки неща, като използва техники и инструменти, разработени днес, за да завършват пълни, високо напреднали продукти. В крайна сметка, нанотехнологиите ще дадат възможност за контрол на материята в мащаб от нанометри. Тази техника вече води до производствена революция, вероятно причиняваща сериозни смущения сред някои. Тя също има сериозни икономически, социални, екологични и военни последици.
Един нанометър е една милиардна част от метъра, като представлява грубо ширината на 3 или 4 атома. Средно човешкия косъм има дължина от около 25 000 нанометра. Обикновено нанотехнологията работи с инструменти, устройства и други уреди с размери от 1 до 100 нанометра.
Нанотехнологията има най-различни приложения. Може да се използва за лечение на СПИН или рак, за създаване на слънчеви панели, за производство на водонепромокаеми дрехи, за защита на плодовете и зеленчуците от гниене, за военни цели и т.н.