Лазер

 

 
Лазерът е устройство, което излъчва тесен, равен сноп от много силна светлина, която за разлика от обикновената е кохерентна. Терминът „laser” има английски произход и е съкращение на Light Ampflification by Simulated Emission of Radiation или „усилване на светлината чрез принудително излъчване”. Първият лазер е създаден от американския физик Тиодор Майман на 16.05.1960г.
За да функционира лазерът има нужда от следните условия:
- Наличие на активна среда- това е среда (газ или твърдо тяло), в която е създадена инверсна населеност на нивата (повече атоми се намират във възбудено състояние, отколкото в основно състояние). Инверсната населеност се поддържа от външен източник на енергия (електрична, оптична и др.): атомите поглъщат енергия от източника и преминават във възбудено състояние.
- Възбуденото състояние трябва да е метастабилно, т.е. възбудено състояние, в което електронът може да се намира значително по-дълго отколкото в обикновените възбудени състояния.
- Излъчваните фотони (светлинни лъчи) трябва многократно да преминават през активната среда, за да предизвикат принудено излъчване на голям брой възбудени атоми. Това се постига с помощта на две успоредни огледала, поставени от двете страни на активната среда. Едното огледало изцяло отразява светлината, а второто е полупрозрачно- част от светлината преминава през него и се формира лазерният сноп.
Днес лазерите намират приложение в много области от науката и живота, например в медицината, в козметиката, в армията и др.