Квантова левитация

 

Едно от най- впечатляващите последни открития във физиката е феноменът на квантовата левитация, при който свръхпроводникът остава  „заключен” в магнитно поле. Това не е просто магнитно отблъскване, тъй като самият свръхпроводник не разполага с електрически заряд. Вместо това, той отблъсква магнитното поле около него, но ако свръхпроводникът е достатъчно тънък, част от полето се появява през материала, поради квантовия ефект на Майснер. Резултатът е, че магнитното поле всъщност "заключва" свръхпроводника на място, по отношение на източника на магнитното поле.