Хаос и ред

 

Когато за системите, които са толкова чувствителни към промени, не могат да се направят дългосрочни прогнози, това се нарича хаотично поведение. Нашият свят е пълен с хаос. Понякога обаче редът се получава от само себе си.
Времето е толкова чувствително към промени, че по принцип пърхането с крилете на пеперуда в Китай може да повлияе на времето в Хамбург. Този така наречен ефект на пеперудата описва какво означава хаосът в областта на науката: малките причини могат да привлекат значителен ефект върху себе си, така че прогнозите за развитието на системите са почти невъзможни.
Въпреки че учените успяват да правят все по-добри прогнози за научното изследване на хаоса, той ни показва границите на това, което можем да узнаем за бъдещето. Разнообразието на нашия свят се формира от взаимодействието на много различни играчи: елементарните частици, които образуват атомите и молекулите, сложните молекули, заедно с биологичните клетки, и от взаимодействието на клетките в органите до формирането в крайна сметка на сложни организми.
Физиците работят с теории, компютърни симулации и експерименти, за да изследват появата на новите елементи и явления. 
Но в основата на всичко това не лежи нищо друго освен разнообразието на нашия свят.