Антиматерията

 

Като отражение на материята, антиматерията би трябвало да е създадена по време на Големия взрив в същите пропорции, както обичайната материя. Но нашата Вселена изглежда се състои изцяло от материя. Защо антиматерията е изчезнала? За да установят това, учените изследват различни области на физиката, като извършват експерименти с K-и B-мезони или с антиводород.
Антиматерията е огледален образ на материята, така да се каже тя има обратен знак. При раждането на Вселената по време на Големия взрив е имало частици и античастици, т.е. на всяка частица принадлежала съответната античастица. 
Но нашата Вселена изглежда днес е изградена само от материя. Как се е случило това? Къде е отишла антиматерията? Днес е известно, че материята и антиматерията се различават по някои характеристики. Тези различия биха могли от своя страна да са отговорни за изчезването на антиматерията. Например при срещата на материя и антиматерия настъпва процесът анихилация (унищожение).
Изследователите от множество физични клонове работят върху мистерията на липсващата антиматерия. Във физика се извършват различни експерименти с частици, наред с гореспоменатите K и B-мезони и анти-водород. В търсене на отговорът, вече принципно са изказани нови прозрения за законите в нашата Вселена, но не е достигната крайната цел. Физиците специалисти знаят, че все още няма експериментално проверен механизъм, който да може да обясни защо антиматерията изчезва от нашата Вселената.
 

Условия за ползване За нас Подкрепете ни! Карта на сайта Приятели За реклама Контакт с нас Каузи