Антиматерията

 

Като отражение на материята, антиматерията би трябвало да е създадена по време на Големия взрив в същите пропорции, както обичайната материя. Но нашата Вселена изглежда се състои изцяло от материя. Защо антиматерията е изчезнала? За да установят това, учените изследват различни области на физиката, като извършват експерименти с K-и B-мезони или с антиводород.
Антиматерията е огледален образ на материята, така да се каже тя има обратен знак. При раждането на Вселената по време на Големия взрив е имало частици и античастици, т.е. на всяка частица принадлежала съответната античастица. 
Но нашата Вселена изглежда днес е изградена само от материя. Как се е случило това? Къде е отишла антиматерията? Днес е известно, че материята и антиматерията се различават по някои характеристики. Тези различия биха могли от своя страна да са отговорни за изчезването на антиматерията. Например при срещата на материя и антиматерия настъпва процесът анихилация (унищожение).
Изследователите от множество физични клонове работят върху мистерията на липсващата антиматерия. Във физика се извършват различни експерименти с частици, наред с гореспоменатите K и B-мезони и анти-водород. В търсене на отговорът, вече принципно са изказани нови прозрения за законите в нашата Вселена, но не е достигната крайната цел. Физиците специалисти знаят, че все още няма експериментално проверен механизъм, който да може да обясни защо антиматерията изчезва от нашата Вселената.