Неутрино

 

 
Идващи в голям брой от Слънцето, от космоса и от ядрените реактори, неутриното са най-често срещаните частици в стандартния модел на физиката на елементарните частици. Въпреки това, те взаимодействат с останалата част от света изключително рядко. Това му свойство учените използват за да изследват вътрешността на Земята. Все пак съществуването на неутриното е трудно да бъде проверено експериментално. 
Съществуването на тази частица е предсказано през 1930 г. от швейцарския физик Волфганг фон Паули. Той предполага наличието на електрически неутрални частици, с инерция и икономия на енергия, за да спаси описанието на радиоактивното разпадане на бета-разпада. Експерименталните доказателства, обаче, успяват чак през 1956 г. в атомна електроцентрала в САЩ да докажат съществуването на неутриното. Неутрино има също така и във вътрешността на Слънцето, където частиците се произвеждат в изобилие.
Дълго време неутриното е било считано за безтегловно. Изследванията през последните няколко десетилетия обаче, показват,че трите вида неутрино могат да се преобразуват. Тази осцилация на неутриното е възможна само при наличието на частици притежаващи маса.