Дисекция на Y-хромозомните хаплогрупи N и Q

 

Дисекция на Y-хромозомните хаплогрупи N и Q
 
    Y-хромозомните хаплогрупи N и Q са често срещани в Северна Евразия. За да се разбере по-добре връзката между тези хаплогрупи и съответните расови типове, се извежда списък на всички сибирски популации, които имат честота на гореспоменатите хаплогрупи над 50%. 
 
Ханти (N=76.6%): 
   Антропологично, хантите са представители на Уралската раса. Над половината от техните расови характеристики са преобладаващо монголоидни (особено в Берьозовския регион). Те са много ниски (средния ръст при мъжете е 158 cм и 146 см при жените), и имат набита структура. Имат тесни очи, висок бизогоматик, а очите и косата им са тъмни.
 
Нганасани (N=92.1%): 
   Антропологично нганасаните са представители на Уралската раса, като монголоидните и арктическите черти доминират над европейските. Благодарение на тяхната относителна изолация, те не са особено смесени с други народи, въпреки, че това се е променило в по-ново време с набезите на долганите и руснаците). Нганасаните са ниски (мъжете имат ръст до 160 см) и набити хора. Те имат широки лица с високи скули, вдлъбнат нос и епикантус. Косата и очите са тъмни, но кожата е сравнително светла.
 
Ненети (N=97.3%): 
    В антропологично отношение ненетите принадлежат към Уралската раса с по-големи монголоидни характеристики от средното. Те са обикновено са ниски (средната мъжка височина е 158 см) и набити. Лицето е широко и плоско, с широк и донякъде изпъкнал нос. Докато косата е права и гъста, растежът на брадата е слаб. Епикантусът е често срещан. Поради тъмната пигментация, косата и очите са черни или кафяви, а кожата е мургава. В външния вид на ненетите приличат на повечето остяки, показвайки, обаче по-монголоидни характеристики. Ненетите от региона на Архангелск проявяват малко по-изразени европеидни черти.
 
Селкупи (Q=66.4%): 
   Антропологично, селкупите са представители на Уралската раса, като са доста подобни на оби-угрите. Те се характеризират с нисък ръст (мъжете са под 160 см) и брахикефален череп.  Пигментацията на косата и очите е тъмна. Монголоидните черти са по-слабо изразени, в сравнение със северните самоеди, а цветът на кожата е по-светъл. Селкупите са уникални сред самоедите с това, че са доста брадати.
 
Keти (Q=93.7%): 
    Антропологично кетите принадлежат към монголоидната северно-азиатска раса,като въпреки това се наблюдават и някои черти на Уралската раса. В сравнение с монголоидните народи, цветът на кожата и очите им е по-светъл, но в сравнение с уралските народи, кожата им е по-тъмна, носът е по-изпъкнал, а растежът на брадата е спо-слабо развит. Лицата им са широки и плоски, с високи скули. Те са ниски и набити. Въпреки изразените им монголоидни черти, те са доста сходни с финландците. 
 
Якутите (N=88.4%): 
    Някои изследователи са забелязали, че хаплогрупа N представя Уралската раса, а хаплогрупа Q американските монголоиди. 
За Уралската раса се смята, че е резултат от смесването на европеиди с монголоиди, или е раса която е претърпяла добавка на две основни евразийски раси. Откриването на хаплогрупа N и проучването на разпространението й категорично показва, че Уралската раса има независим произход, въпреки че изглежда да е свързана с монголоидната раса.
    В случая на хаплогрупа Q, монголоидната асоциация изглежда неопровержима, особено в Северна и Южна Америка. Следователно, идентифицирането на селкупите като "уралци" се нуждае от обяснение. Селкупите имат висока честота на европейски хаплогрупи (R1b + R1a = 25,2%) плюс 6,9% хаплогрупа N. Ето защо в техния случай, "уралския" им външен вид вероятно е резултат от смесване между европеиди, намек за "истински уралци”, и монголоиди от Q-хаплогрупа.
   В заключение можем да кажем, че генетичните данни изглежда  подкрепят многостранния краниометричен изглед на уралците като раса, която също показва признаци на хибридизация с европеиди и монголоиди по оста запад-изток.