Денордизацията на германските народи

Автор: Росен Илиев

Денордизацията на германо-говорящите народи по Ханс Фридрих Гюнтер

Нордическата кръв изчезва сред славяно-говорящите народи също толкова бързо, колкото и сред романо-говорящите. Оригиналната прародина на славяно-говорящите народи се поставя от филолозите в горната и средната част на р. Днепър. Гробовете на старите славяни от времената на „великото преселение на народите” показват, че управляващата класа все още е била чисто нордическа. Може да се приеме, че северните и западните славяни са били от предимно нордически расов тип до 12 век. После обаче, настъпилата контраселекция сред управляващата военна класа, завладяването и по-високата раждаемост на Източно-балтийската раса измежду северните и западните славяни, и Динарската раса сред южните славяни, поставя началото, а скоро става и определящо за расовата трансформация на славяните. Тази расова промяна оказва своето влияние и върху езика: налице е активна промяна на руския език към угро-финската група.
Нордическата горна класа, също с германски произход, която изчезва от нордическите класи на старите славяни, още веднъж затвърждава нордическата кръв сред славяно-говорящите народи, преди да изчезне. В граничните битки с германските племена падат нордическите лидери на славяните, докато по-малко нордическата долна класа, след германското превземане на териториите източно от Елба, постепенно приема немския език, и накрая – въпреки съпротивата през вековете на германците срещу внедряването на 'славянска' кръв – те успяват да прелеят тяхната източно-балтийска и алпийска кръв в тялото на немския народ. Денордизацията на хората със славянска реч обаче, дори в областите около Балтийско море не е стигнала толкова далеч, колкото сред романо-говорящите народи, с изключение може би на северните французи. Доказано е как от устието на р.Висла, на Нева, и преди всичко на Двина, нордическа кръв все още се среща в славянските райони. Още след създаването на полската държава около 1000 г.
сл. Хр. северните полски области са с предимно нордически.
 
Древнославянски черепи от нордически тип, по Швидецки
Древнославянски черепи от нордически тип, по Швидецки
 
Денордизацията на германо-говорящите народи,и  загубата на нордическия расов елемент са в много по-малка степен, макар че извън Скандинавия това вече е доста доловимо. Съществуването на германските езици само по-себе си показва, че във въпросните региони нордическата кръв не само е представена сред управляващата класа принадлежаща към Нордическата раса, но германците и англичаните, още от средните векове, трябва да са били нордиди, каквито са съвременните шведи и норвежци. Откритите останки в гробовете потвърждават това.
 
 
Череп на нордически германец от племето суеби, с характерната за това племе прическа с възел отдясно
Череп на нордически германец от племето суеби, с характерната за това племе прическа с възел отдясно
 
 Расовите карти на Германия и Англия все още показват пътищата по които преминават нордическите германски племена по време на „великото преселение на народите”. Формите на заселване на земята (Карта XX) показват как германците изместват келтската граница, а по-късно се разпростират и на изток от р. Елба. Вярно е, че сред всички германски народи още от най-стари времена класата на 'несвободните' е частично по-малко нордическа, 'чужди роби' както Еда казва на едно място. Но всичко сочи към раждаемостта на свободните хора, която е била много по-висока от другите.
 
Kaрта XIII. Резселване на германските племена между 1750 и 100 г. пр. Хр. 1.Разселване на германите от 1750—1400 г. пр.Хр.. (по Koсина). 2. Разселване на германите от 1400—750 г. пр. Хр. (по Koсина). 3. Разселване на суебския клон на германите към 600 г. пр. Хр. (по Вале и Koсина). 4.Разселване на суебския клон на германите към 100 г. пр. Хр. (по Koсина).
Kaрта XIII. Резселване на германските племена между 1750 и 100 г. пр. Хр.
1.Разселване на германите от 1750—1400 г. пр.Хр.. (по Koсина).
2. Разселване на германите от 1400—750 г. пр. Хр. (по Koсина).
3. Разселване на суебския клон на германите към 600 г. пр. Хр. (по Вале и Koсина).
4.Разселване на суебския клон на германите към 100 г. пр. Хр. (по Koсина).
 
 От ранното Средновековие обаче, започва бавната денордизация на германо-говорящите народи. Това бе показано по-горе; а историята на Германия и Англия от Средновековието насам се характеризира с все по-нарастващо и, особено от 19 век насам, внедряване на ненордическа кръв. Вероятно Германия и Англия, подобно на Северна Америка, имат много нордическа кръв във всички класи до най-нови времена, което обаче започва да се заличава от изключителната раждаемост на ненордическите елементи. В тези страни изчезването на нордическата кръв започва от водещите класи, като опасността от изтощение е подобна на тази в Португалия, Испания и Италия през 16 век.
 
Карта XX – Форми на заселване (различни от градовете) в Централна и Северозападна Европа
 
Карта XX – Форми на заселване (различни от градовете) в Централна и Северозападна Европа
 
Славянската граница (limes sorabicus) от времето на Карл Велики е разположена от Kил до източните Алпи; северната и източната граница на римската доминация от първите векове сл. Хр. лежи от р.Дунав до Долен Рейн. Картата показва природните и племенни феномени, използвани за изучаването на расовата история.
 
 
Расовия състав на Англия заслужава специално внимание, поради погрешното мнение за английския народ, че дължи своя капацитет на голямо расово смесване. Но в малка степен това е показано и в английската расова история; и всички доказателства сочат, че расовото смесване и изчезването на водещата класа водят до паданието на един народ. Средиземноморската раса и изолираните алпийски заселници в Англия били закарани на юг и на запад от нахлуващите келти. Келтите осъществяват първата голяма инвазия на Нордическата раса във всички британски острови. Те донасят със себе си от континента определен брой алпийски роби, чиито кости са открити по-рано и по-често в определени слоеве от Бронзовата епоха и Халтщатския период от нордическите кости; Нордическата раса сред европейските народи по това време прилага трупоизгарянето. Но алпийците измежду келтите, които нахлуват в Англия не са били многобройни. Тъй като нордическата горна класа изчезва измежду келтите, автохтонните средиземноморски характеристики се появяват отново сред населението, говорещо келтски диалекти. Друга нордическа инвазия в Англия е осъществена от англо-саксонците. Това довежда до нордизация на Англия. Но англо-саксонските държави са разбити от коравите нормани. Норманите, които, подобно на англо-саксонците, имали нордическа кръв, като оставят зад себе си на картата на Франция всички които виждаме в областта Нормандия със светла пигментация, както и ивица по протежение на бреговете на Бретан, и станали господари на Англия. Тяхното нахлуване е третата в историята инвазия на нордическа кръв. Каквито и народи да са нахлували в Англия-- келти, англи, саксонци, юти, дани, норвежки и исландски викинги, нормани – те всички са предимно нордически народи. Расово смесване е осъществено само на юг и на запад.
През Средновековието в Западна Европа само русите и синеоки, мъже или жени са смятани за красиви. Един поет коментира тъмната коса на едно момиче: „нейното лице, казва той, е красиво, въпреки, че косата й е тъмна”. По същото време Шекспир, чиито идеал за красота е нордически, също е бил влюбен в тъмнокоса жена, пише с известно раздразнение (в своя 127-ми сонет):”тъмната коса също е красива, въпреки че само светлата пигментация е героична”. Края на 16-ти и началото на 17-ти е периодът когато селективния избор на средната и горната класа, също, започва да се ориентира към тъмната пигментация, на кожата, косата, и очите. В съвременна Англия обаче, все още се смята, че нордическите мъже и жени изглеждат по-добре.
 
 
Англия по-нордическа ли е от Германия? Това се оспорва от много изследователи. Някои са изненадани да открият, че Бедое, при неговото изследване на германския расов състав, все още открива много ненордически области в Германия и Швейцария с идеален 'немски' облик на населението, и често ги сравнява с областите в Англия. Може да се заключи, че в много области на Англия денордизацията е стигнала твърде далеч. Бедое в неговия труд „Цвят и Раса”, с тревога отбелязва фактът, че чистата Нордическа раса изчезва в Англия. Увеличаващата се Средиземноморска раса не повишава черепния индекс в Англия, но повишава тъмната пигментация. Алпийския примес в Англия също не трябва да се подценява. Тяхната емиграция от континента през последните векове повиши средния черепен индекс в Англия: от около 76 през ранното Средновековие, до около 78 в наши дни. Бедое стига до заключението, че английската аристокрация в началото на 20 век се състои предимно от евреи ашкенази.
Английските колонии в някои случаи не изглежда да са адаптирани за благополучието на Нордическата раса. Във всеки случай нордическия компонент сред английския народ е в процес на изчезване. Броят на русокосите хора в английските градове в началото на 20 век спрямо броят на кестенявите хора е в съотношение 2:5, а преди Първата световна война 1:4 в Глазгоу, в Манчестър до 1:5, и в Лондон до 1:7. „ Черепът на съвременния лондончанин се е променил от 18 век, в посока на увеличаване на ширината и брахикефалността, а тази промяна е в следствие на смесване с  Алпийската раса. В съвременна Англия понякога има по-висок процент на нордическа кръв от Германия (?),като цяло 60%.; В Англия обаче, делът на расово чистити нордиди е по-висок от този в Германия. Нордическата кръв преобладава в някои области на Шотландия.
За денордизацията на Англия не заключаваме само по нарастващия черепен индекс, а и по потъмняващата пигментация на населението. Денордизацията в Англия показва изчезването на светлата пигментация и редуцирането на средния ръст.  Повишения дял на средиземноморските долихокефали не позволява драстичното увеличаване на черепния индекс. В някои райони на Англия, особено в Дервиншър населението е предимно средиземноморско.
В Германия и в цялата немско-говоряща област, където долихокефалната Нордическа раса, се е смесила с три брахикефални раси, загубата на нордическия елемент се изразява в повишаването на черепния индекс. Черепите от ранните гробища (Reihengräber) показват среден черепен индекс 75.9; съвременните долно саксонски черепи имат черепен индекс около 79-80; а в Южна Германия, където гробовете от „великото преселение на народите” показват силно предимно нордическо население, черепния индекс се повишава до около 84-85.
По времето когато Тацит описва германските племена (в неговата „Germania”, около 98-99 г. сл. Хр.):  „те –всички 'свободни' германци в германските племена – са нордически хора, 'чисти и подобни на себе си” (Taцит). Германското завладяване на келтските области носи по-малко нордическа и ненордическа кръв в редовете на 'робите'. Но преди приемането на Християнстово не е имало смесване на класите. 
 
След „великото преселение на народите”, славянски племена се настаняват в района на Източна Германия, който е напуснат от германските племена. Горната класа на тези славянски племена е била предимно нордическа. По-късно германците се завръщат по тези земи. Абсорбацията на 'славянска' кръв сред германския народ, вероятно е било бавен процес през Средновековието. 
 
Тридесет годишната война е главната причина за денордизацията на Германия. Тогава Германия губи почти 2/3 от предимно нордическото си население. Войните в Европа винаги са имали денордизиращ ефект, но раждаемостта сред нордическото население е била достатъчно висока за да забави до определена точка денордизацията на Германия. Денордизацията на немците вероятно е започнала през Средновековието,  значително се ускорява през Тридесет годишната война, за да достигне ужасяващите мащаби в наши дни.
В Южна Германия идването на славяните ('вендите') е нова прясна вълна на предимно динарска кръв. В Северна Германия безимотността на селяните и произтичащата от това немотия причинява емиграцията на все повече нордически елементи към градовете, където стават жертва на расовото „гниене”. Изчислено е, че през 19 век в германския изток са загубени около 100,000 селяни. С тази дълбоко вкоренена промяна, от друга страна е свързано разпространението на Източно-балтийската раса, която започва да процъфтява в този район. Те си намират работа, купуват си имоти и по този начин драстично увеличават раждаемостта си. В Южна Германия нордическия елемент е силно отслабнал, там Алпийската раса е набрала голяма мощ. В Бавария ранните немски гробове (Reihengräber) показват (според Колман), 44 % долихокефали и10% брахикефали; а съвременното население (според Ранке) е 83 % брахикефално и само 1 % долихокефално. 
Феноменът на денордизацията на германския народ е подобен на този при другите германо-говорящи народи.
Все пак преобладаването на нордическия расов елемент сред великите личности от историята на германския народ е безспорно.