Генетичен анализ на световното население 2

 

alt
 
African Great Lakes- африканци от района на Великите езера
Arabian- араби
Arctic- арктически народи
Baltic-Urals- балто (славяно)-урали
Caucasus-Anatolian- кавказо-анатолци
Central African- централни африканци
Chinese- китайци
Horn of Africa- Рог на Африка
Iberian- иберийци
Indus Valley- Долината на Инд
Manchurian- манджури
Mesoamerican- мезоамериканци
Mongolian- монголи
North African- северни африканци
Northwest European- северозападни европейци
Oceanian- тихоокеанци
Siberian- сибирци
South India- Южна Индия (дравиди)
Souteast Asian- югоизточни азиатци
Southern Africans- южни африканци
West Africans- западни африканци
 

Световен регион

Описание на региона

Друго население свързано с региона

Великите езера

Източна Африка

Централна и Южна Африка

Арабия

Арабски полуостров, Египет, Левант

Югозападна Азия, Северна Африка, Южна Европа

Арктика

Източни сибирци, инуитите (ескимоси) от Северна Америка

Другите северноамерикански индианци, Северна Азия

Балто-уралия

Североизточна Европа между Балтийско море и Урал

Централна и Северна Европа, Сибир

Кавказо-Анатолия

Кавказ, анатолия, равнините на Югозападна Азия

Левант, Югоизточна Европа, Централна Азия

Централна Африка

Хоисаните от Южна Африка, мбути и ака от Централна Африка

 

Китай

Китай

Югоизточна Азия, Източна Индия, Централна Азия

Африканския рог

Сомалия, Етиопия, масаи

Червено море, Северна Африка

Иберия

Баски, Иберийски полуостров, Средиземно море

Балкански полуостров, Западна Европа

Долината на Инд

Долината на река Инд, Пунджаб, Западни Хималаи

Северна Индия, Централна Азия, Югозападна Азия

Манджурия

Тунгуси, японци и корейци

Населението на Северен Китай

Мезоамерика

Коренното население на Северна, Централна и Южна Америка

 

Монголия

Монголите и тюрките от Южен Сибир

Западен Сибир, Централна Азия

Северна Африка

Магреб и пустинята Сахара

Югозападна Европа

Северозападна Европа

Британски острови, Западна Европа, Скандинавия

Цяла континентална Европа

Океания

Меланезийското население на Тихия океан

Полинезийското население

Сибир

Коренното население на Северен Сибир

Западен Сибир

Южна Индия

 Южна и Източна Индия

Северна Индия, Югоизточна Азия

Югоизточна Азия

Югоизточна Азия, Малайски архипелаг

Източна Индия, Полинезия, Южен Китай

Южна Африка

Банту-говорящите народи от Югоизточна Африка

Западна Африка

Западна Африка

Западна Африка

 

 

Генетичен анализ на населението в Западна и Централна Азия: 
-73.1%- западни африканци
-14.6%- африканци от региона на Великите езера
-5.2%- южни африканци
-3.9%- централни африканци
-1.5%- северни африканци
-1.4%- африканци от региона на Африканския рог
-0.1%- други
-0.01%- мезоамериканци
 
Генетичен анализ на населението в Източна и Южна Африка:
-25.8%- африканци от региона на Африканския рог
-25.5%- южни африканци
-24.2%- африканци от региона на Великите езера
-19.2%- централни африканци
-4.8%- араби
-0.1%- северозападни европейци
-0.1%- други
-0.06%- дравиди
 
Генетичен анализ на населението в Северна Африка:
-52.6%- северни африканци
-28.4%- араби
-6%- иберийци
-3.8%- африканци от региона на Африканския рог
-3.4%- западни африканци
-2.9%- африканци от региона на Великите езера
-1.2%- кавказо-анатолци
-0.6%- южни африканци
-0.4%- хора от долината на р. Инд
-0.3%- дравиди
-0.09%- други
 
Генетичен анализ на населението в Кавказкия регион:
-83.6%- кавказо-анатолци
-7.4%- хора от долината на р. Инд
-2.9%- балто-урали
-2.4%- монголи
-1.7%- араби
-0.5%- други
-0.4%- китайци
-0.4%-манджури
-0.4%- сибирци
-0.1%- арктически народи
 
Генетичен анализ на населението в Източна и Югоизточна Азия:
-60.9%- китайци
-20.2%- югоизточни азиатци
-8.2%- манджури
-4.6%- монголи
-2.5%- дравиди
-1.2%- хора от долината на р. Инд
-1%- други
-0.7%- кавказо-анатолци
-0.4%- балто-урали
 
Генетичен анализ на населението в Европа:
-34.1%- иберийци
-30.7%- северозападни европейци
-26.2%- балто-урали
-4.2%- кавказо-анатолци
-1.7%- араби
-1.1%- хора от долината на р. Инд
-0.9%- северни африканци
-0.3%- монголи
-0.2%- сибирци
-0.1%- арктически народи
-0.1%- други
-0.07%- дравиди
 
Генетичен анализ на населението в България:
-63.3%- иберийци
-21.3%- кавказо-анатолци
-13.4%- балто-урали
-2.1%- северозападни европейци
 
Генетичен анализ на населението в Близкия изток:
-54.8%- араби
-33.8%- кавказо-анатолци
-5.4%- иберийци
-4%- хора от долината на р. Инд
-0.7%- африканци от региона на Африканския рог
-0.6%- дравиди
-0.2%- други
-0.1%- западни африканци
-0.1%- южни африканци
-0.08%- северни африканци
-0.07%- африканци от региона на Великите езера
 
Генетичен анализ на местното население в Америките:
-56.5%- мезоамериканци
-13.3%- арктически народи
-10.8%- иберийци
-4.1%- северозападни европейци
-4%- балто-урали
-3.6%- западни африканци
-2.6%- други
-2.1%- араби
-1.5%- северни африканци
-1%- кавказо-анатолци
-0.4%- африканци от региона на Великите езера
 
Генетичен анализ на населението в Северна Азия:
-32.2%- монголи
-25.4%- сибирци
-14%- манджури
-12.3%- арктически народи
-5.4%- балто-урали
-3.4%- хора от долината на р. Инд
-2.7%- китайци
-2.5%- кавказо-анатолци
-0.6%- мезоамериканци
-0.5%- северозападни европейци
-0.5%- дравиди
-0.4%- други
 
Генетичен анализ на населението в Океания:
-69.1%- тихоокеанци
-30.9%- югоизточни азиатци
 
Генетичен анализ на населението в Южна Азия:
-66.5%- дравиди
-22.4%- хора от долината на р. Инд
-2.1%- китайци
-0.7%- тихоокеанци
-0.6%- монголи
-0.6%- други
-0.5%- араби
-0.4%- северозападни европейци
-0.4%- манджури
-0.4%- кавказо-анатолци
-0.3%- балто-урали
-0.05%- иберийци
-0.05%- северни африканци