Y-хаплогрупите в Суб-сахарска Африка

Видовете хаплогрупи, срещащи се в Африка

A – потомците на първите негри
B- народите от Суб-сахарска Африка
E1a-  западни африканци (малийци, догони и др.)
E1b1a-  източни, западни и централни африканци
E1b1b- северни и южни африканци, Близък изток и южни европейци
E2-  африканци
J- семити (евреи и араби)
R 1-  произходът и е неясен, разпространена е по целия свят, но предимно сред европейците
T-  Източна Африка, Близък изток
 
   

Страна/етнос

A

B

E1a

E1b1a

E1b1b

E2

J

R 1

 T

Афро-азиатци

5.5

3.8

0.4

3.3

34.8

0.8

19.5

0.8

3.8

Алур

22

0

0

11

0

67

0

0

0

Амхара (Етиопия)

14.6

2.1

0

0

35.4

0

33.3

0

4.2

Бамилеке

0

0

0

100

0

0

0

0

0

Банту (Габон)

0.5

6.7

0.2

79.4

0.1

6.2

0

5.5

0

Банту (Кения)

13.8

3.4

0

51.7

13.7

17.2

0

0

0

Банту (Танзания)

2.7

9.1

0

42.8

21.8

16.4

0

0

1.8

Банту (Южна Африка)

5.1

10.9

0

54.7

4.4

21.2

0

0

0

Банту (Югоизточна Африка)

5

16.3

0

66.2

1.5

10.2

0

0

0

Бежа

4.8

0

0

0

52.4

0

38.1

8

0

Бенин

0

0

0

95

0

5

0

0

0

Бербери

3

0

2

5

80

0

6

0

0

Буркина фасо

0

0.9

3.8

81.1

2.8

11.3

0

0

0

Бурунге

0

25

-

4

33

-

-

-

-

Камерун (север)

1.4

12.5

4.2

54.2

0

0

0

27.8

0

Камерун (юг)

0

5.6

0

93.3

0

0

0

1.1

0

Д.Р. Конго (изток)

2.8

0

0

63.9

13.9

19.4

0

0

0

Копти (Судан)

0

15.2

0

0

21.2

0

45.5

-

-

Динка

62

23

0

0

15

0

0

0

0

Догони (Мали)

1.8

7.3

45.5

43.6

0

1.8

0

0

0

Етиопия

17.8

0.8

0

-

48.8

0.4

26.9

0

3.7

Етиопски евреи

41

0

0

0

50

0

5

0

5

Фулбе

5.4

0

29.7

48.6

-

0

0

-

8.1

Фулбе (Судан)

0

0

0

0

34.6

0

0

53.8

0

Фур

31.3

3.1

0

0

59.4

0

6.3

0

0

Гана

0

0

2.2

92.3

1.1

0

0

1.1

0

Хадза

0

57.5

-

26.2

15

-

-

-

-

Хауза (Судан)

12.5

15.6

0

12.5

3.1

0

0

0.6

0

Херна

6

0

2.2

28

28

39

0

0

0

Хуту (Руанда

0

4

0

83

3

8

0

1

0

Игбо

0

-

-

89.3

-

-

0

-

0

Иракуа

0

22

0

11

56

0

0

0

0

Хоисан

47.7

14.4

0

24.4

6.7

2.2

1.1

0

0

Хоисан (Южна Африка)

33.3

12.4

0

35.7

14.7

3.9

0

0

0

Кикую и Камба

2

2

0

73

19

0

0

0

0

Кунг

36

8

0

39

11

6

0

0

0

Луо

11

22

0

66

0

0

0

0

0

Масаи

27

8

0

16

50

0

0

0

0

Малгаши

0

8.6

0

34.3

0

8.6

5.7

-

0

Мандинка

5

3

3

79

8

3

0

0

0

Масалит

18.8

3.1

0

0

71.9

0

6.3

0

0

Моси

0

2

-

90

2

-

-

-

-

Намибия

64

0

0

18

9

0

0

-

0

Нанде

0

0

0

100

0

0

0

0

0

Конго

2.7

9.6

4.5

68.2

3.9

6.9

0.1

1.4

0

Нило-сахарци

12.1

35.2

0

29.7

14.3

8.8

0

0

0

Нубийци

0

7.7

0

0

23.1

0

43.6

0.3

0

Нуба

46.4

14.3

0

0

39.3

0

0

0

0

Нуер

33.3

50

0

0

16.7

0

0

0

0

Оромо (Етиопия)

10.3

1.3

0

-

62.8

1.3

3.8

0

5.1

Пигмеи

2

59

0

34

0

4

0

0

0

Питмеи (запад)

5

53.3

-

28.3

0

-

0

3.3

0

Сандаве

4

14

-

43

34

-

-

-

-

Сенегал

0

0

5

81.3

6.5

2.9

0

0

0

Шилук

53.3

26.7

0

0

20

0

0

0

0

Сомалия

0.5

1

0

1.5

81.1

0.5

3

0

10.4

Бели европейци (ЮАР)

0

0

0.6

0.6

9.6

0

3.8

R1b=51.6

-

Араби (Судан)

2.9

0

0

0

16.7

0

47.1

R1b=15.7

0

Южен Судан

50.6

24.7

0

0

24.7

0

0

-

0

Западен Судан

27.8

2.2

0

0

62.2

0

4.4

-

0

Туарег (Буркина фасо)

-

-

0

16.7

77.8

0

-

0

-

Туарег (Мали)

0

0

0

9.1

90.9

0

0

0

0

Туарег (Нигер)

-

-

0

44.4

16.7

0

-

R1b=33.3

-

Тутси (Руанда)

0

15

0

80

1

4

0

0

0

Уолоф

0

0

12

68

12

3

0

0

-

Йоруба

0

8

0

92

0

0

0

0

0

Кхоса

5

5

0

54

5

28

0

0

0

Зулу

3

20

0

55

0

21

0

0

0