Y-хаплогрупа J

   
Автор: Росен Илиев
    J е близко-източна хаплогрупа преминаваща на север в J2 и на юг в J1. J2 е най-често срещаната разновидност в Европа.
 
Хаплогрупа J2
    J2 произхожда от Северна Месопотамия и се разпространява на запад към Анатолия и Южна Европа, и на изток към Персия и Индия. J2 се свързва с древните етруски, минойците, южните анатолийци, финикийците, асирийците и вавилонците. В Европа J2 има най-високи честоти в Гърция (особено в Крит, Пелопонес и Тракия), Южна и Централна Италия, Южна Франция и Южна Испания. Гърците и финикийците разпространяват J2 в Западното и Източното Средиземноморие. Хаплогрупа J2 пристига в Гърция някъде между Неолита и Бронзовата епоха.
 
alt
Карта на разпространение на хаплогрупа J2
 
Близко-източната и европейската J2а
  Географското разпространение на J2a е свързано с миграциите от Месопотамия към Анатолия, Гърция, целия Близък изток, Иран, Афганистан, Пакистан и Западна Индия. Високите й честоти в Италия са свързани с миграциите на етруските от Близкия изток към Централна и Северна Италия и с гръцката колонизация в Южна Италия.
Финикийците, евреите, гърците и римляните носят високите честоти на J2a и други близко-източни хаплогрупи (J1, E1b1b и Т) в южната част на Иберийския полуостров, като най-голяма роля за това имат финикийците. Финикийците пристигнали първи и създали огромен брой градове (включително Кадис, най-стария град в Иберия) най-вече в Андалусия.
Римляните помагат за разпространението на J2 в Европа. Най-голяма концентрация на J2a в света се наблюдава в остров Крит (32% от населението). Подтипът J2a3d (М319) е местен за остров Крит. J2 има високи стойности в Южен Кавказ и Анатолия.
 
Индийската J2a
    В Индия J2a е често срещана във високите касти и рядко срещана при ниските касти. Това може да се обясни с асимилацията между местните J2a народи и R1а арийски воини. Наличието на хаплогрупа J2a в Южна-Централна Азия е свързано с експанзията на близко-източни народи през Неолита и смесването им с местните ловци-събирачи принадлежащи предимно към хаплогрупа R2.
Хаплотип J2b
   Мутацията характерна за хаплотип J2b е с произход от Гърция, подобно на хаплогрупа E-V13, с която имат близка връзка. Пропаганацията на J2b и E-V13 е свързана с гръцката и римската сфери на влияние.
Хаплогрупа J1
   J1 е типично семитска хаплогрупа, най-често срещана сред населението на Арабския полуостров. Най-висока плътност се наблюдава в Йемен (72% от населението). Мюсюлманското завоюване на Близкия изток, Северна Африка, както и на части от Сицилия и Южна Испания разпространява J1 далеч извън Арабия. По-голямата част от евреите принадлежат към хаплогрупи J1 и J2, въпреки че J2 е по-често срещана.

alt

Карта на разпространение на хаплогрупа J1