Северен индид

 

 От близо 3 500 г. индийското общество е разделено на три основни „касти” (от португалски) или „варни” (от санскрит), два термина превеждащи се като „цвят”. Най-висша е кастата на брахманите- представителите на духовенството и интелигенцията, следвана от кастата на шкатриите- воините, а най-накрая е кастата на вайшите- работниците и търговците. Хората извън кастовата система се наричат- „шудри”.
 Северният индид олицетворява представителите на най-висшата каста в Индия- брахманската. Това са най-вече потомците на индо-арийците, които към 1500 г.пр.Хр. завладяват Северна Индия.  Именно те създават „Ведите” (в превод от санскрит „знание”), които по-късно оказват огромно влияние върху културното развитие на индийското общество.
Индо-арийското нашествие в Индия към 1 500 г. пр. Хр.
 
 Част от северните индиди са потомци и на скитите, които към 1 век пр.Хр. нахлуват в Северозападна Индия и създават свое царство.
 Северният индид най-общо представлява по-пигментиран вариант на курганския нордически тип от Неолита, въпреки че част от неговите представители показват и някои кроманоидни примеси. Северните индиди са се опазили от смесване с местното тъмнокожо дравидско население. 
Индийският актьор Хритник Рошан е Северен индид с чист „кургански” произход
Индийският актьор Хритник Рошан е Северен индид с чист „кургански” произход 
Красивата Аишвария Раи показва кроманоиден примес (скитски произход!?)
Красивата Аишвария Раи показва кроманоиден примес (скитски произход!?)
 
 Северният индид се характеризира с висок ръст и грациозно телосложение. Черепът му е дълъг (долихокефален), с изпъкнал тил и умерено наклонено чело. Лицето е умерено широко, овално и сравнително издължено. Носът е с прав профил и висок корен.  Хилядолетното излагане на тропическото слънце е оказало своето влияние върху пигментацията на този тип. Цветът на кожата варира от светло-кафява до розово-бяла, косата е кестенява до черна, с права структура, а очите биват сини, сиви или светло-смесени.
 Северният индид е познат и под името Индо-афгански тип.
 Днес около 2% от индийското население принадлежи към този антропологичен тип.
Примери: