Етруските

Автор: Росен Илиев

 

alt

Краниометричните данни от етруските гробници предоставят информация за етруските като неиндо-европейски  и несемитски народ, а за типични източни средиземноморци от ранната Бронзова епоха. Подобно на по-ранните представители на Ал Aргар в Испания, мезокефалните стойности доминират над долихо- и брахикефалните. Струва си да се отбележи, че метричните характеристики на двете серии са много сходни, но тези в Испания  са малко по-голями, което не е изненадващо.
Етруските черепи имат силно загладено чело; страните на черепа не са паралелни както при класическите средиземноморски форми, челото – е високо и тясно, имат кръгли очни орбити,  а носът -  е тесен. Етруските имат типичен предно-азиатски череп, напомнящ на кападокийския тип, открит през хетския период. През римско време двата варианта се смесили, което води до различни форми на мезокефалия, характерна и за финикийците.Структурните черти на лицето включвали известния "римски "нос, който най-вероятно има етруски произход.
Сред населението в района на Болоня имат голям превес алпийските и динарските типове, особено в миналото, но една трета от населението са доликокефални. Сред тази една трета нордическия тип не е необичаен, но по-важен елемент е високия, тъмен, долихокефален тип, с тънък, прав или изпъкнал нос и тънки устни. Това е версия на атланто-средиземноморски тип с някои белези на кападокийския тип, донесени от мороплавателите от Западна Азия, включително и от етруските. Този тип е комбиниран с наклонени очни орбити и извити вежди . Красотата на жените от Болоня, която станала пословична, е свързана с по-горния тип, който е отговорен за тази репутация. Този тип се разпространява и в други региони на Северна Италия, и често е изобразяван в картините на ренесансовите художници. Този тип е установен също,  и като незначителен елемент в Тирол (Австрия).

Описания по-горе централно италиански тип
Описания по-горе централно италиански тип

Италианският антрополог Серджи причислява етруските към клона на пеласгите от Мала Азия. Древните етруски мигрирали по море към Италия през 11 век пр. Хр. Това напълно съвпада с традиционната версия на Херодот.

При проучването на антропологичните характеристики на етруските, Серджи отбелязва, че наличието в етруските гробници на два расови типа, е свързано със смесването на най-ранните жители на Умбрия, които са почти изключително средиземноморски типове, с по- късно дошлите индо-европейски завоеватели (от нордически тип). Интересното е, че този елемент все още присъства сред населението на Eтрурия. В етруските гробници има  множество човешки фигури с продълговати лица от средиземноморски тип, а фигурите с по-големи глави и широки лица са чужд елемент (предимно келтски), а не етруски.
Физическите характеристики на етруските са средиземноморски, те са истинските италийци, и със сигурност са принадлежали към Пеласгийския клон.

Сред другите аргументи, които подкрепят тази позиция е свързания с етруските надпис от Лемнос. Трябва да се отбележи,че етруския език е Пеласгийски,един от клоновете на  средиземноморските езици, мъртъв днес.
Етруските живеели отделно от индо-европейците и затова езикът им винаги е бил труден за разкодиране от индо-европейските филолози.
Етрускатацивилизация става "отправна точка" за развитието и разширяването на източните средиземноморски цивилизации в Италия, както и в Централна и Северна Европа. "

Оригиналнитеетруски елементи днес са доминиращи само в южната част на Тоскана (всъщност Eтрурия). В северната част на Тоскана, Лацио и Умбрия, етрусканизацията на местното население е довела до образуването на много нови форми .

Череп на етруск от книгата на Серджи:

Череп на етруск от книгата на Серджи:

Череп на етруск от книгата на Серджи:


Череп на етруск от книгата на Серджи:


Изображения от етруските гробници:

Изображения от етруските гробници:

Изображения от етруските гробници:

Изображения от етруските гробници:
Обобщавайки всичко казано по-горе (описанията на Кун и Серджи, както и снимките от етруските гробници), антропологичните черти характерни за етруските са следните:

· Ръст - среден / средно-висок

· Черепен индекс - мезокефален/суб-долихокефален 

· Форма на косата - къдрава

· Череп – дълъг и средно-широк

· Телосложение - стройно, с дълги крака, в съчетание с относително нисък торс·

·Размер на черепната кутия - средно-голям

· Височина на черепния свод - средна

· Цвят на косата - тъмен (кестеняв или черен)

· Тип нос - прав или изпъкнал; а основатана носа  е висока.

· Чело – плоско, ниско, тясно

alt

Източно-средиземноморски форми в съвременна Италия:

Източно-средиземноморски форми в съвременна Италия:
Източно-средиземноморски форми в съвременна Италия:
Няколко примера за съвременни тосканци, подобни на античните изображения на етруските:
Няколко примера за съвременни тосканци, подобни на античните изображения на етруските