Европеидните подтипове по Ренато Биасути

 

Автор: Росен Илиев

Италианския антрополог Ренато Биасути в своя монументален труд «Расите и народите на Земята» (итал. Le razze e i popoli della terra, първо издание — 1939 г., второ — 1953—1960 г.) отделя следните подраси на Европеидната раса :

 

 • Средиземноморска раса
  • Приморска раса
  • Берберска раса
  • Палеосардинска раса
 • Нордическа раса
  • Ирландска раса
  • Далска раса
  • Финска раса
 • Иранска раса
  • Асироидна раса
  • Ливийска раса
 • Индийска раса
  • Индийска полуостровна раса
 • Алпийска раса
  • Грузинска раса
 • Балтийска раса
  • Дославянска раса
  • Карпатска раса
 • Адриатическа раса
  • Паданска раса
  • Норикска раса
 • Памирска раса
  • Арменоидна раса

Описание на европеидните расови типове по Ренато Биасути

1. Средиземноморска раса 

     Цветът на кожата е “тъмно”-бял, с кестенява или тъмно кестенява  коса и кафяви очи, не много окосмени; среден-нисък ръст (162 см), формата на тялото е умерено стройна; долихокефален-мезокефален череп (78) със заоблен тил; овално лице; нос тип лепторине (68) с прав връх, с хоризонтална или наклонена основа; големи отворени очи. 
 
   Подраси: Берберска, Палеосардинска, Литорална.
 
      Примери: Средиземноморска раса (Италианец, фото LUCE), Берберска раса (Либия, фото CIPRIANI), Палеосардинска раса (Италианец, фото CIPRIANI), Литорална раса (Швейцарец, по SCHLAGINHAUFEN)
 
alt
 

2. Нордическа раса  (Северно-европейска) 

 
     Максимална депигментация; розово-бяла кожа, руса коса (от пепеляво-руса дo светло- кестенява), светло сини или сиви очи; по-скоро силно окосмени; висок ръст (173), стройно тяло; долихокефален череп (75),с широко и малко полегато чело, висок череп, изпъкнал тил; високо и издължено лице, добре профилиран нос  със стеснени ноздри (<60), с права основа, често орлов, основата на септума често е наклонена надолу; с дълбоки но не много широко отворени очи; хиперортогнатен тип уста с тънки устни. 
 
Подраси: Далска, Финска, Ирландска
 
     Примери: Нордическа раса (Швед, по LUNDMAN), Далска раса (Германец, по CLAUSS), Финска раса  (Moрдвин, по V. EICKSTEDT), Ирландска раса (Ирландец, по COON)
 
alt
 

3. Иранска (Oриенталска) раса

 
    Тъмно-бяла кожа, много тъмна коса и очи, значително окосмяване; среден ръст (165), слабо тяло; много дълга (74) и  висока глава с изпъкнал тил и дълго лице; дълъг и висок нос  с корен на нивото на челото, с права или изпъкнала форма, много изкривени ноздри (64); пълни устни, здрава брадичка. 
 
Подраси: Aсироидна, Либийска. 
 
   Примери: Иранска раса (Иракчанин, по FIELD), Aсироидна раса (Йеменски евреин, N.R.A.), Либийска раса (Либиец, фотo PUCCIONI)
 
alt
 

4. Индийска раса 

 
       Донякъде с  тъмен цвят на кожата, тъмна коса и очи, със силно окосмяване; висок ръст (172 см), слабо тяло; долихокефален череп (74); нос с характерна гърбава основа, с ясна подглабелна депресия, тип лепторине (65); пълни устни, къса брадичка. 
 
Подраси: Полуостровна индийска. 
 
  Примери: Индийска раса (Балт от Пакистан), Полуостровна индийска (Индиец от  Maхарастра, фотo Индийския музей)
 
alt
 

5. Aлпийска раса

 
     Непрозрачно бял цвят на кожата, кестенява коса и очи; среден ръст (164), набита структура на тялото с къса шия, широк таз и рамене, понякога къси крайници; широк череп (87) доста нисък, със заоблен тил; широко кръгло лице, къс нос с прав или вдлъбнат профил, понякога дълги ноздри (70). 
 
Подраси: Грузинска.
 
Примери: Aлпийска раса (Швейцарец, по SCHLAGINHAUFEN), Грузинска раса (Сван, SOYUZPHOTO)
alt
 

6. Бaлтийска (Източно- балтийска) раса

 
       Розово-бяла кожа, права фина коса, от кестенява до руса, предимно светли очи; среден ръст (165), здраво телосложение; широк и къс череп (82) и висок; къс нос с вдлъбната форма и издигнат при върха, леко широки ноздри (66), широко лице, изразени бузи, широка брадичка. 
 
Подраси: Праславянска, Карпатска.
 
Примери: Балтийска раса (Украинец от Волхиния, по PÖCH), Карпатска раса (Украинка от Волхиния, по PÖCH)
alt
 

7. Aдриатическа  (Динарска) раса

 
    Тъмно-бяла кожа, права коса, с кестеняв или тъмно кестеняв цвят, понякога по светли очи; висок ръст (174), здраво телосложение с дълги стъпала; къс череп (85) както и доста висок, сплескан тил; изпъкнал нос, тип лепторине (62) с права или вдлъбната основа; дълго лице, при жените по-често широко и кръгло; дълбока брадичка. 
 
Праисторическа форма: Бореби
 
Подраси: Паданианска, Норик.
 
Примери: Aдриатическа раса (Сърбин, по ROLLEDER), Паданианска (Италианец, по FRASETTO), Норик (Хърватин, по MALES)
 
alt
 

8. Памирска (Aнатоло-памирска) раса

 
     Жълто-бяла кожа, тъмна коса и очи, обилно окосмяване; среден ръст (166 см), тежка структура на тялото; широка глава със заоблен тил (87); много дълго лице, прав и тесен нос (57) с висока основа; тънки устни, отворени и тесни очници. 
 
Подраси: Aрменоидна.
 
Примери: Памирска раса (Турчин, по VON LUSCHAN, Aрменоидна раса (ливански арабин, по VON LUSCHAN)
alt