ДНК профилът на индо-европейците

Факти за ДНК
 
- Нуклеотидите са азбуката на ДНК. Те биват четири на брой: аденин (А), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C). Те винаги вървят по двойки А с Т и G c C. Тези двойки се наричат “базови двойки”.
- 46 хромозоми на човешкото ДНК се състоят от 3 трилиона базови двойки.
- Y- хромозомата (мъжката линия) притежава 60 млн. базови двойки срещу 153 млн. за Х- хромозомата (женската линия)
- Митохондриалната ДНК се намира извън ядрото на клетката, следователно извън хромозомите. Тя се състои само от 16 569 базови двойки.
- ЕНП (единична нуклеотидна полиморфиза) е мутация в една единствена базова двойка. В момента само няколко стотици ЕНП определят всички човешки хаплогрупи.
 
Разпространение на Y- хромозомата (предава се от баща на дете) на ДНК по държави
Мезолитни европейци:
 
I1- пре-германци (палеоевропеиди)
I2b- древни келто-германи
I2a1- сардинци, иберийци, баски
I2a2- динариди, дунавци
 
Неолитни емигранти:
 
N1c1- урало-фини, балтийци, сибирци
G2a- кавказци, гръко-анатолци
E1b1b-  северни африканци (африкански семити), хората от Близък изток, балканци
T- Близък изток, етиопци, араби, египтяни (семити)
 
Емигранти от Бронзовата епоха:
 
R1a- балто-славяни,  германци, индо-иранци, микенски гърци, древни македонци (това са потомците на древните арийци)
R1b- итало-келти, германци, хети, арменци, тохари
J1- кавказци, месопотамци, семити (евреи и араби)
J2- гръко-анатолци, месопотамци, кавказци, минойски гърци, финикийци (семити)
Други хаплогрупи:
 
Q- Централен Сибир, Централна Азия и сред индианците
L- дравиди, индийци
 
          В таблиците отдолу се вижда разпределението на съответните хаплогрупи по страни и райони :
 
         Северозападна Eвропа
 
Регион/Хаплогрупа   I1 I2a I2b R1a R1b G2a J2 J1 E1b1b Q N1c1
Белгия 12 3 4.5 4 61 4 4 1 5 1 0.5 0
Англия  14 2.5 4.5 4.5 67 1.5 3.5 0 2 0.5 0.5 0
Франция 9.5 2 4 2.5 61 5 7 1 7 1 0 0
•  Елзас  10 1 2.5 8.5 63.5 1 4 0.5 6 3 0 0
•  Бретон 8 1 4.5 0.5 80 2 2.5 0.5 0.5 0 0 0
• Фландрия-Артоа  11 2.5 0.5 2.5 61 6 5 0 12 0 0 0
•  Ил-дьо-Франс 5.5 1 2 9.5 45 2.5 10.5 3 18.5 0 0 0.5
Ирландия 7 2 4 3 79 1 1.5 0 2 0 0 0
Холандия 18.5 1 6 6 53.5 2.5 6 0 4.5 1 0.5 0.5
Шотландия 9 1 4 8.5 72.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0.5 0
Уелс      7   0.5     1       1   83.5 2.5 1 0 2 0.5 0 0

Югозападна Eвропа

Регион/Хаплогрупа I1  I2a I2b R1a R1b G2a J2 J1 E1b1b T Q N1c1
Франция  9.5 2 4 2.5 61 5 7 1 7 1 0 0
•  Оверн  2 1 1.5 5.5 52.5 9 8 3.5 12.5 4.5 0 0
•  Поатие-Сантон 1.5 3 0 0 74.5 7.5 6 0 1.5 0 0 0
•  Прованс 4 3 0 5 58 7 9 1 10 1 2 0
Италия 2.5 3 1 2.5 49 7 18 2 11 4 0 0
•  Северна Италия  6 2.5 2.5 3.5 55 2.5 11.5 0.5 11.5 4.5 0 0
•  Централна Италия 3 2 5 3.5 43 8.5 19.5 2 10 3.5 0 0
•  Южна Италия  2.5 2.5 2.5 2.5 29 8.5 23.5 5 18 5.5 0 0
•  Сицилия  3 1 1 4.5 30 5.5 26.5 4 17.5 6 1 0
•  Сардиния 0 37 0 0 22 15 10 2.5 10 1.5 2 0
Португалия 2 1.5 3 1.5 56 6.5 9.5 3 13 2.5 0.5 0
Испания 1.5 4.5 1 2 69 3 8 1.5 7 2.5 0 0
•  Aндалусия  0 9.5 0 3.5 58.5 3 10.5 2 10 3 0 0
•  Aрагон 2 14.5 1 2 60.5 1 10.5 0 5 4 0 0
•  Aстурия 2 2 0 2.5 58.5 8 8 2 14 3 0 0
•  Баска провинция 0 9 0 0 86 0 2.5 1 1 0 0.5 0
•  Кантабрия 1 3 2 8.5 55 10.5 3 2.5 11 2.5 0 0
•  Кастилия и Леон  0.5 2 0.5 3 64 5 6 1 16 2 0 0
•  Кастилия-Ла-Манча  1.5 1.5 0.5 1.5 66 8 10 4 5 2 0 0
•  Каталуния 0.5 5 0.5 0.5 82.5 6 2 0 3 0 0 0
•  Eкстремадура 3.5 5 1 0 50 5 11.5 0 18.5 5 0 0
•  Галисия  3 2.5 1.5 0 63 3 3.5 1 22 0.5 0 0
•  Валенсия 3 5.5 1 3 63.5 1 6 2 13.5 1.5 0 0

Северна Eвропа

Регион/Хаплогрупа I1 I2a I2b R1a R1b G2a J2 J1 E1b1b Q N1c1
Дания 30 0.5 5 12 44 1 2.5 0 2.5 0 1 1.5
Eстония 15 3 0.5 32 8 0 1 0 2.5 3.5 0.5 34
Финландия 28 0 1 7.5 3.5 0 0 0 1 0 0.5 58.5
Исландия 33 0 0 23 42 0 0 0 0 0 1 1
Латвия 6 1 1 40 12 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 38
Литва 6 6 1 38 5 0 0 0 1 0.5 0.5 42
Норвегия 34 0 1 27 28 0.5 1 0 1 0.5 3 4
Швеция 37 0 4 19 22 1 3 0 1 1 3 9

Централна Eвропа

Регион/Хаплогрупа I1 I2a I2b R1a R1b G2a J2 J1 E1b1b Q N1c1
Aвстрия 12 6 2 26 23 8 12 0 9 1 0.5 0.5
Хърватия  8 42 1 29 8 1 3.5 0 6 1.5 0 0
Чехия 11 9 4 34 22 5 6 0 6 1 1.5 0.5
Германия 16 1.5 4.5 16 44.5 5 4.5 0 5.5 1 0.5 1
•  Северна Германия  18.5 0.5 7.5 22 36 3.5 4 0.5 2.5 1 2 1.5
•  Източна Германия  16.5 1.5 5 24 36 4 2 0 7.5 1 1 1
•  Западна Германия  12.5 2.5 6.5 9 47 5 5 0 8 1.5 0.5 2
•  Южна Германия  10.5 4.5 3 9.5 48.5 8 5.5 1 8 0.5 1.5 0.5
Словакия 6 10 1 42 23 1 4 0 9 1 2.5 0.5
Словения 9.5 22 2 34.5 23.5 1.5 3 1 3 0 0 0
Швейцария 12 1.5 4.5 8 48 8 6 1 9 0.5 1.5 0

Източна Eвропа

Регион/Хаплогрупа  I1  I2a I2b R1a R1b G2a J2 J1 E1b1b T Q N1c1
Беларус 3 19 1 49 10 0 1.5 0 9 1.5 1 5
Полша 6 9 1 55 16 2 2.5 1 5 0.5 1 1
Русия 5 10.5 0 46 6 1 3 0 2.5 1.5 1.5 23
•  Башкирия  0 0 0 26 47 0.5 2 0 0 0 0 17
Украйна 3 21 1 43 4 2.5 6.5 0.5 7 2 4 5

Югоизточна Eвропа

Регион/Хаплогрупа I1 I2a I2b R1a R1b G2a J2 J1 E1b1b T Q N1c1
Албания 2 12 1.5 9 16 1.5 19.5 2 27.5 1 0 0
Босна и Херцеговина 2.5 50 0.5 13.5 4 2 6 1 14.5 2.5 0 0
България 3.5 22.5 2 15 9.5 4 15.5 2 25 0.5 0.5 0
Кипър 0 8 0 3 9 9 37 6 20 5 0 0
Гърция 3.5 9.5 1.5 11.5 15.5 6.5 23 3 21 4.5 0 0
- Северна Гърция 5.5 16 1 18 13 4.5 15 2.5 20.5 4 0 0
- Централна Гърция 3.5 7 3.5 11 11.5 6 19 3.5 29.5 5 0 0
- Южна Гърция 1.5 9 1 10.5 20.5 3.5 19.5 1 27 4.5 0 0
- Крит 4 7 1 9 15 9.5 34 5 11 4 0.5 0
- Егейски острови 3 3 2.5 10 19 8.5 20 3 22 6 0 0
Македония 10 18 0 13.5 13.5 4 12 0 23 4 0 0
Румъния 2 26 2 18 16 6.5 13 1.5 9 2.5 2.5 0
Сърбия 6.5 34.5 0.5 15 7 1.5 6.5 0.5 20.5 3 1 2
Турция/Анатолия 1 4 0.5 7.5 16 11 24 9 11 2.5 2 4

Eвропейски евреи

Регион/хаплогрупа I R1a R1b G J2 J1 E T L Q N Други
Евреи ашкенази 4 10 9 9.5 19 19 20.5 2 0.5 5 0 1.5
Евреи сефарди 1 5 13 15 25 22 9 6 0 2 0 2

Близък изток

Регион/хаплогрупа I R1a R1b G J2 J1 E T L Q N Други
Армения 4 8 28 11 22 11 5 6 4 0 2 1
Азербайджан 3 7 11 18 20 12 6 11 0 0 0 15
Грузия 3.5 9 11 31 24.5 12 4.5 2.5 3 0 0 0.5
Иран 3 16.5 6.5 10 12 10 4.5 3 4 4 2.5 27
Ирак 5 6.5 11 3 27 31 11 7 3 0 0 0
Кюрдистан (Ирак) 17 11.5 17 4 28.5 11.5 7.5 3 0 0 0 0
Кюрдистан (Турция) 20 16 6 2.5 10.5 9.5 11.5 5 4.5 5 0 9
Ливан 3.5 3 6.5 5 34 13 20 3.5 5 1 0 5.5
Сирия 5 10 13.5 3 17 30 11.5 5 3 0 0 2

Северна Aфрика

Регион/хаплогрупа I R1a R1b G J2 J1 E T L Q N Други
Египет 1 3 2 9 11 21 40 8 0 0 0 5
Мароко 0 0 4 4 3 9 80 0 0 0 0 0
Тунис 1 1 4.5 3.5 4 30 52 4 0 0 0 0

alt

Разпространение на хаплогрупа R1b в Европа

alt

Разпространение на хаплогрупа R1a в Европа

alt

Разпространение на хаплогрупите като дял от населението

alt

Разпространение на хаплогрупа I1 в Европа

alt

Разпространение на хаплогрупа I2a1 (формално I2a) в Европа

alt

Разпространение на хаплогрупа G в Европа, Северна Африка и Близкия изток

alt

Разпространение на хаплогрупа J2 в Европа, Близкия изток и Северна Африка
alt
Разпространение на хаплогрупа J1 в Европа, Близкия изток и Северна Африка
alt
Разпространение на хаплогрупа E1b1b в Европа, Близкия изток и Северна Африка
alt
Разпространение на хаплогрупа T в Европа, Близкия изток и Северна Африка
alt
Разпространение на хаплогрупа N1c1 в Европа
alt
 Разпространение на хаплогрупа Q в Европа