Туранид

 

     Туранидът е хибриден антропологичен тип, получен при смесването на източни кроманоидни с дошлите, предимно през Средновековието, в Централна Азия монголоидни расови елементи. Кроманоидният елемент в кръстоската има скито/сарматски произход, докато монголоидния е донесен при хуно-монголските инвазии през различните исторически периоди.
     Туранският антропологичен тип е познат в литературата и под името „татарски” тип. Той се счита за базов расов тип на всички изначални „тюркски” народи (кумани, хазари, узбеки, казахи, османски турци, хуни, авари и др.).
     Туранидът се характеризира със среден ръст, пикниморфно (набито) телосложение и голяма ширина на костите. Черепът е брахикефален (къс) с черепен индекс над 80, със слабо изпъкнал тил,  а лицето е кръгло, широко и силно сплескано в профил (лицев индекс- юрипросопик, под 84). Носът на туранида е прав или по-често вдлъбнат, с ниска основа. Наклонът на очниците е специфичен, като външният ъгъл е разположен над вътрешния (поради монголоидното влияние). Челото е вертикално и високо, а веждите имат права структура. Окосмяването е умерено развито. По правило туранския тип има тъмна пигментация- кожата има мургав цвят, очите са кафяви, а косата е предимно черна, с права структура.
      Туранидът е разпространен предимно в Монголия, Казахстан, Узбекистан, Киргистан и Таджикистан, но също така в по-ниски стойности се среща и в Източна и Югоизточна Европа- югозападната част на европейска Русия, Румъния, Унгария, България и Турция.
Примери: