Субнордид

 

 Субнордидът е хибриден антропологичен тип, получен при смесването на Халщатския нордически тип от Желязната епоха с Алпийския тип. В северните райони на страните от Беналюкс (Белгия, Холандия и Люксембург) се среща „Галатийския” подтип на субнордида. В някои райони субнордидите притежават и допълнителен горно-палеолитен примес от антропологичен тип Бореби.
Галатийски подтип. Характерното при него е, че нордическият му компонент идва от Келтския нордически тип, а не от Халщатския такъв.
Галатийски подтип. Характерното при него е, че нордическият му компонент идва от Келтския нордически тип, а не от Халщатския такъв.
     
 Терминът „субнордид” е въведен най-напред от френския антрополог Монтадон, който го използва за определяне на кръстоската между централно-европейския нордически тип (Халщатски нордид) и Алпийската раса.
 Субнордидът се характеризира със среден ръст и умерено (мезоморфно) телосложение. Черепът е къс (брахикефален), а лицето е средно дълго (мезопросопик), умерено широко и малко по-заоблено. Тилът е слабо изпъкнал, а челото е умерено наклонено. Носът е предимно прав, с нисък корен. Субнордидът притежава доста светла пигментация. Кожата е розово-бяла, очите са сини, сиви или светло-смесени, а нюансите при косата варират от тъмно-кестеняви до руси.
 Субнордидите имат най-висока концентрация в Австрия, Швейцария, Франция и прилежащите територии- по същество навсякъде където нордическите и алпийските елементи съставляват значителен елемент от населението.
Примери: