Понтид

 

 Понтийската подраса представлява подкатегория на Средиземноморската раса . Позната е още и като- Кубански тип, Черноморски тип, Черкезски тип и Източно-средиземноморски тип.
   Понтидът се среща във високи концентрации в Югоизточна Европа (България, Украйна, Румъния, Русия, Гърция, Турция, Македония, Унгария, Албания, Чехия, Сърбия и Хърватия), и преобладава в регионите, съседни на Черно море (включително и кавказките страни). Името на този тип произхожда от  "Понтос "-" море ", като така древните елини наричали Черно море.
   Понтидът е висок на ръст със стройно телосложение. Черепът му е дълъг (долихокефал), с висок свод, а лицето е тясно, ъгловато и издължено (лептопросопик). Ширината на лицето при скулите и долната челюст е малка.  Носът е с висок корен (лепторине) и има предимно права форма. Челото е тясно, високо и умерено наклонено. Тилът е изпъкнал, а окосмяването слабо развито. Наклонът на очниците е хоризонтален, а веждите са прави.
  Като цяло Понтидът има по-светла пигментация от „класическата” Средиземноморска раса. Косата има светло или тъмно-кестеняв цвят, с права структура, докато очите са кафяви.
Примери: