Баските

Автор: Росен Илиев

Баските

     Баските са етническа група, която населява териториите на Баската провинция в Испания и планинските области на Югозападна Франция. Общата им численост по света възлиза на около 12 млн. д., като от тях 2.3 млн. живеят в Испания и 230 хил. във Франция, а диаспората извън Европа включва 3.5 млн.д. в Аржентина, 4 млн.д в Чили, 1.5 млн. д. в Куба и т.н.
     Баските говорят на уникален език, коренно  различаващ се от другите езици в Европа.
     Често се смята, че "тъмните" расови черти имат неевропейски произход, а "светлите" черти имат нордически или германски произход, но баското население в Югозападна Европа разбива тази представа.    Баските са преиндо-европейци, палеолитна реликва от Иберия, които са останали изолирани и генетично непроменени в продължение на хилядолетия, като показват пълния спектър на европейските фенотипове, от "смесен" до "арийски" Те принадлежат в по-голямата си част към Средиземноморската и Динарската подраса, като са много сходни в расово отношение с испанците, италианците, гърците и другите южни европейци.
 

Aнтропология

    "Баските расово са основно средиземноморци (в най-широк смисъл), с някои брахикефални елементи. Тези елементи в по-голямата си част са динарски, а в по-малката алпийски. Moрфологично баския череп показва много прилики с тези на сърбо-хърватите и някои от южните германци. Колиньон сравнявайки френските баски и югозападните французи ясно изтъква това. Баските, в следствие на кръвосмешение, етническа солидарност, притежават признат национален идеален расов тип, разработили са характерна физиономия, включваща характерните за тях черти като изпъкналия нос и тесните лице и долна челюст."
(Кун, 1939)
 

Генетика

    В проучването на европейското Y-хромозомно (бащино) разнообразие, се установи, че баските принадлежат изцяло към европейските палеолитни хаплогрупи 1, 2 и 22. Не са открити неолитни линии от Близкия изток (HG9) и Северна Африка (HG21) или някакви други по-нови маркери от Суб-сахарска Африка (HG8) или Централна Азия (HG12/16). [Имайте предвид, че тези 4 хаплогрупи  присъстват в различни честоти във всички други европейски популации.]
(Росър, 2000)
* * *
   Пручването на генетичните линии на баските показва, че те имат най-висок дял палеолитна митохондриална ДНК (майчина) в Европа, като 85.4% от техните линии принадлежат към старите европейски хаплогрупи H и V. Техния неолитен компонент е само 6.7% (В Северна Европа варира между 12% и 22%); техния дял от Бронзовата епоха  5.4%, е по-нисък от този на скандинавците (7.4%); като те имат и "неандерталски" дял от 2.6%, въпреки че представляват редки европейски хаплогрупи, без африкански или азиатски примес.
(Ричардс, 2000)
* * *
   "За оценка на генетичната позиция на баските в по-широк географски контекст, се проведе филогенетичен анализ въз основа на FST генетичните разстояния с помощта на данни публикувани в по-стари трудове. Генетичния профил на баските разкри отличителните различия с другите популации  от Европа (включително испанците), Северна Африка и Близкия изток."
(Перес-Миранда, 2005)
 

Расови типове

 
(Рипли, 1899)
 
* * *
Тези две традиционни баски семейства добре илюстрират крайностите в диапазона на местните южноевропейски фенотипове: