Расов облик на турците

   Автор: Росен Илиев

 Най-многобройният съвременен тюркски народ са турците, които съставляват основния елемент от населението на Мала Азия. Първите турци, които идват в Мала Азия били селджуките, а нацията на тюрките или туркмените приела исляма в Руски Туркестан около 1000 г. През 1070 г. племена от тюркски номади, от Централна Азия и Туркестан, нахлули в Мала Азия от Северна Персия. Османските турци идват по-късно от другите, те не пристигат преди 1227 г., а числеността им възлизала на няколко хиляди души. Около 1300 г. под ръководството на Осман те поемат контрола над Селджукската империя и слагат началото на Османското управление. Съвременните турци са абсорбирали голяма част от пре-турското население, въпреки че предците им дошли с хиляди от Централна Азия. Турската инвазия повела различни видове тюрки със себе си. Новодошлите турци се смесели с местното анатолийско население от кападокийски и арменоиден тип.

   Християнското население на Турция, което било многобройно, било представено от гърците и арменците. Евреите успели да оцелеят през вековете поради факта, че турците били по-благоразположени към тях  отколкото към християните.
   Днешните турци от Анатолия не се различават в антропометрично отношение от народите в Централна и Югоизточна Европа. Средния ръст в Анатолия е 167 см, а височината на седалището възлиза на 54 см. Във формата на главата като цяло са умерени брахикефали- черепен индекс от 84.2 за Анатолия, вариращ от 81.8 за Бурса до 86.6 в Кастамуни. Западните и южните турци са по-малко брахикефални от източните и северните. В Бурса, Смирна и Кониа има малко долихокефално малцинство. При повечето турци дължината на черепа не е голяма, като за Анатолия тя е 181.6 мм, докато ширината на черепа възлиза на 152.6 мм. Височината на черепа е 126.1 мм. Тези дименсии са подобни на тези при югославяните или македонците. Характеристиките на лицето при османските турци са подобни на тези от Югоизточна Европа. Пълната височина на лицето възлиза на 122 мм, бизогоматика на 140 мм, минимум фронтал на 105 мм, а бигониала е 108 мм. Тези дименсии на турците са подобни на балканската Средиземноморска и Алпийска раса. Носът при турците, с дължина от 57 мм и ширина от 35.3 мм, обаче е типично динарски. Носовия индекс е 62.4 (лепторине).
   Цветът на кожата при турците е мургаво-бял, а при 90% от случаите косата е тъмно-кестенява. 40% от населението има тъмни очи, 40% тъмно-смесени, а 20% светло-смесени. Само 2% от турците имат чисто сини очи.
   Епикантусът, типичен за монголоидите, почти не се среща сред турците. Честотата на монголоидните черти не е по-висока от тази в европейските страни. Анатолските турци са предимно кападокийски средиземноморци, с алпийски и динарски примес.
   Заключението е, че днешните турци въобще не приличат на прадедите си от Централна Азия, а са по-близки до близко-източните представители на Динарската раса (Арменоидна или Предно-азиатска раса). Изчислено е, че прародителите на турците съставляват само 4% от днешното население на Турция, докато заварените и покорените народи- 96%. Това заварено население в най-общи линии представлява кападокийско-алпийска смес (съставните елементи на арменоидния или предно-азиатски расов тип), плюс средиземноморски, алпийски и ориенталски елементи.

alt

Прародината на турците в Централна Азия

alt

Статуя на древен тюрк

alt

Туркиня от Предно-азиатската раса, съставляваща 65% от съвременния турски народ