Антропология на балканските народи

alt
Елини (гърци)
 
- Ръст - 167 cm
 
- Дължина на черепа- 189 мм
 
- Ширина на черепа- 154 мм
 
- Височина на черепа- 127 мм
 
- Черепен индекс (средно) - 88 (Епир) / 86 (Македония) / 81-82 (Пелопонес, Атика, Евбея и Йонийските острови) / 77 (Тесалия) / 79 (Тракия)
 
- Минимум фронтал- 107 мм
 
- Бизогоматик- 142 мм
 
- Бигониал- 111 мм
 
- Пълна височина на лицето- 124.4 мм
 
- Горна височина на лицето- 75.6 мм
 
- Лицев индекс- 87
 
- Горен лицев индекс- 53
 
- Дължина на носа- 58.8 мм
 
- Ширина на носа- 37 мм
 
- Носов индекс- 63.2
 
- Носов профил- 45%- прав, 30%- изпъкнал, 15%- "вълнист", 10%- вдлъбнат
 
- Цвят на кожата - 50% - розово-кафяви и "зехтинови" нюанси, 50% - светло- розови нюанси
 
- Очи - 65% - кафяви и тъмно- кафяви, 15% - смесени и светли, 20% - светло- кафяви.
 
-  Коса - 80% - тъмно- кестенява, 10% - черна, 10% - светло- кестенява и руса
 
- Третично окосмяване – силно развито.
 
- Вежди - дебели.
 
Примери за елини:
 
alt
 
 
Критяните
 
- Ръст - 169 cm
 
• Черепен индекс - 77-79
 
Очи - 35% - кафяви и тъмно- кафяви, 7% - светли, 58% - светло- кафяви и смесени
 
• Коса - 25% - черна, 50% - тъмно- кестенява, 10% - светло- кестенява и руса, 15% - кестенява и тъмно- кестенява. 40% от мъжете имат и светли мустаци.
 
Населението на Крит, е разнородно: в някои части на острова живеят потомци на древните критяни, а в планините потомци на арменците, разселени по време на царуването на македонската династия.
 
Примери за критяни:
 
alt
 
 
Сърбите
 
- Ръст - 168 cm
 
- Структура - дълги крака и къси ръце
 
- Дължина на черепа- 182 мм
 
- Ширина на черепа- 154.5 мм
 
- Височина на черепа- 123 мм
 
- Черепен индекс - 85
 
- Бизогоматик- 140 мм
 
- Дължина на носа- 53 мм
 
- Ширина на носа- 33 мм
 
- Носов индекс- 63
 
- Носов профил - тесен (25% - изпъкнал, 15% - вдлъбнат, 60% - прав или вълнообразен)
 
- Цвят на очите - 45% - кафяв и тъмно- кафяв, 20% - светъл, 35% - светло- кафяв и смесен.
 
- Коса: 55% - черна и тъмно- кестенява, 10% - светло- кестенява и руса, 35% - кестенява и тъмно- кестенява.
 
Примери за сърби:
 
alt
 
 
Румънците
 
- Ръст - 167 см (в югоизточните райони) / 170 см (Карпатите)
 
- Дължина на черепа- 186 мм
 
- Ширина на черепа- 151 мм
 
- Височина на черепа- 125 мм
 
- Черепен индекс - 81-82 (югоизточната част) / 85.4 (Молдова) / 86 (Буковина) / 84-85 (Банат и Трансилвания)
 
- Минимум фронтал- 102 мм
 
- Бизогоматик- 140 мм
 
- Бигониал- 106 мм
 
- Лицев индекс- 86
 
- Дължина на носа- 53.2 мм
 
- Ширина на носа- 34.2 мм
 
- Носов индекс- 65
 
- Коса- 88%- черна и тъмно-кестенява, 12%- руса и светло-кестенява
 
- Очи - 54% - кафяви и тъмно- кафяви, 11% - светли, 35% - смесени и светло- кафяви.
 
Като цяло, румънците могат да бъдат разделени на две групи: жителите на мезокефалните източни и югоизточни региони, и брахикефалните Карпати.
В югоизточна и източната част на страната Средиземноморската раса доминира в различни комбинации, а в Карпатите – доминират Динарската и Алпийската раса.
 
Примери за румънци:
 
alt
 
 
Черногорците
- Ръст - 178 cm (най-големия в Европа)
 
- Структура- тежка
 
- Дължина на черепа- 188 мм
 
- Ширина на черепа- 160 мм
 
- Височина на черепа- 128 мм
 
- Черепен индекс - 85
 
- Минимум фронтал- 112 мм
 
- Бизогоматик- 147 мм
 
- Бигониал- 112 мм
 
- Пълна височина на лицето- 127 мм
 
- Лицев индекс- 89
 
- Дължина на носа- 61 мм
 
- Ширина на носа- 36 мм
 
- Носов индекс- 59
 
- Носов профил- 52%- изпъкнал, 11%- вдлъбнат, 11%- гърбав
 
- Коса - 45% - тъмно- кестенява, 26% - светло- кестенява с червеникав оттенък, 20% - кестенява.
 
-  Брада (червеникава - 43%, тъмен- кестенява - 17%, оранжева и червена - 8%).
 
- Цвят на очите - зелени и кафяви - 37%, черни и кафяви - 25%, тъмно-сини - 20%, сини - 10%, синьо-сиви - 8%
 
Преобладаващ морфологичен тип – Eпирски (алтернативно название: Ултра-Динарид / Балкански Бореби)
 
Примери за черногорци:
 
alt
 
 
Хърватите
 
- Ръст- 170 см (средно за Хърватия) / 166-170 см (Адриатическо крайбрежие) / 171 см (Далмация)
 
- Дължина на черепа- 183 мм
 
- Ширина на черепа- 154 мм
 
- Черепен индекс -> 85 (средно) / 87 (Далмация)
 
- Бизогоматик- 140 мм
 
- Пълна височина на лицето- 120 мм
 
- Лицев индекс- 85.7
 
- Носов индекс- 68
 
- Носов профил - 85% - изпъкнал и прав, 15% - вдлъбнат.
 
- Пигментация – най-тъмна в югоизточната част, а най-светла - в северозападната част.
Преобладаващ морфологичен тип - динарския.
 
Примери за хървати:
 
alt
 
 
Албанците
 
- Ръст- племената Малзия е Мадху – 173 см; Дукагин (живеят на границата с Черна гора) -174 cm, племената от Централна Албания - 169 cm, племена от Мирдита (живеят в южната част) - 167 cm. 
 
- Средна височина в седнало положение - 52.8 cm
 
- Среден черепен индекс - 85. Сред племената, живеещи по крайбрежието - 86,5 / 87. Сред племената, живеещи на източната граница на страната - 83. Тенденция на намаляване на черепния индекс: Запад-Изток.
 
- Черепна дължина: 186-190 мм - на север. 183-185 - на юг. Черепна ширина: 162 мм - племето Малсия е Maдху, 165 мм - племето Лоумa. Височина на черепа: 129 мм - на север, 126 мм - на юг.
 
- Минимум фронтал - 110-112 мм в Северозападна Албания, 107-108 мм - в югоизточната част.
 
- Бизогоматик - 144 мм - в северозападната част, 140-141 мм - в югоизточната част.
 
- Бигониал - 109 мм - в северозападната част, 107 мм - в югоизточната част
 
- Пълна височина на лицето: 124 мм - на север, 126 mm - на изток, 121 мм - в центъра.
 
- Лицев индекс: 86 - в Центъра и на Запад, 89 - на Изток.
 
- Мастния слой на меките тъкани на лицето практически отсъства.
 
-  Цвят на кожата. Почти всички имат светла кожа. Луничките са редки - 5% (максимум) – главно на север.
 
- Коса: 40% - черна, 45%-тъмно- кестенява и кестенява, 15%- светло- кестенява и руса. 
 
- Цвят на брадата: 6% - черен, 36% - кестеняво-червен или тъмно- червен, 30% - златно- рус или светло- кестеняв със златист оттенък,3% - червен, 25% - други цветове. 
 
- Форма на косата - вълниста.
 
- Третично окосмяване - средно развито.
 
- Вид на носа: 50% - изпъкнал, 6% - вдлъбнат, 44% - прав или вълнообразен.
 
- Тилът обикновено е леко изпъкнал
 
Примери за албанци:
 
alt    alt     alt
 
 
 
alt