Еволюция и развитие на динозаврите

 

За да се разбере произхода на динозаврите е необходимо да се разберат някои основни принципи на еволюцията. Геолозите са разделили геоложката история на Земята с международен стандарт , създаден през 1820-1870 г. , който постоянно се усъвършенства. Тези геоложки дивизии във времето са базирани на проучвания, последователността на фосилите през времето, и на точното радиометричното датиране в продължение на милиони години.
Динозаврите живеят през период от историята на Земята ,известен като Мезозойска ера. Тя започва преди 250 млн. г. и завършва преди 65 млн. г. Мезозойската ера се подразделя на три периода- Триас,Юра и Креда. Вкаменелостите показват,че динозаврите се появяват на сцената през Среден Триас,може би преди 235-230 млн. г.Те стават доминиращ вид на Земята в продължение на 160 млн. г. до гибелта си през Горна Креда. Най-вероятно ниша за възникването и развитието на динозаврите се появява след масовото измиране през Среден Перм (250 млн. г.), когато поради избухването на т.н. “гама-лъчи” загиват 95 % от съществуващите тогава видове.
Дълго време се смяташе,че еволюцията е проста линейна прогресия , с човека на върха на еволюционната пирамида. Това схващане вече отдавна е заменено с появата на бял свят на нови доказателства, които обориха това твърдение. 
Еволюцията причинява мутации,които се появяват в генетичния код на организмите. Тези мутации се причиняват от средата , в която живеят организмите. Много от мутациите са вредни за организмите и тяхното поколение , но понякога се проявява и полезното им въздействие, като повишават адаптивността на съответния организъм към околната му среда. Това е т.н. “естествен подбор”, който позвалява на най-приспособимите да оцеляват и еволюират в променящия се свят. Точно по този начин динозаврите успяват да се развиват и усъвършенстват в продължение на милиони години.