Анатомия на динозаврите

 

Динозаврите са същества , които са ходели изправени. Тяхната уникална структура на ханша, позволявала на краката им да се привързват към тялото, за разлика от другите влечуги , чийто крака са разположени отстрани. При възникването си динозаврите са били двукраки, но по-късно в еволюцията някои видове динозаври минават отново към предвижване към четири крака, като задните стъпала са били по-големи от предните.
Динозаврите се различеват много по-между си с характеристики като размер и тегло, начин на предвижване, диета и др.
Като пример за фрапантна разлика в анатомията могат да се дадат разликите между семейство Therapoda (Тераподи) и Sauropoda (Завроподи).
Семейство Тераподи - два крака, бързи, с къси ръце, нокти, противоположно разположение на опашката спрямо главата и шията, дълги задни стъпала за по-бързо предвижване, хищници.
 
Анатомия на динозаврите
 
Семейство Завроподи- с четири крака, дълга шия, малки глава и мозък, четири стълбовидни стъпала,тревопасни.