Woolly Mammuthus (Вълнест мамут)

 

alt
 
Име: “Mammothus” (от гръцки “ровещ земята”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Elephantidae (Слонове)
Хабитат: равнините на Северна Америка и Евразия.
Геоложки период: Плиоцен-Неоген (преди 5 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 4 м.
Тегло: 5-7 т.
Диета: растителност.