Wakaleo (Вакалео)

 

alt
 
Име: “Wakaleo” (от латински\гръцки “малък лъв”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Thylacoleonidae (Тилаколеони)
Хабитат: равнините на Австралия.
Геоложки период: Долен-Среден Миоцен (преди 23-15 млн. г.)
Дължина: 76 см.
Тегло: 2.5-5 кг.
Диета: месо.